april 2019 


Weet U voor welke partij U
op 26 mei gaat stemmen?


Wie U nog redelijkerwijs welke partij daar voor in aanmerking komt? Zelf raak ik daar niet zo vlug uit. Elke partij heeft wel één of meerdere onderwerpen waarbij ik mij helemaal niet kan vinden met hun visie, én ook één of meerdere standpunten waar ik mij helemaal of grotendeels kan in vinden.


Zo kan ik niet voor N-VA stemmen omdat haar sociaaleconomische visie tegengesteld aan de mijne is, terwijl ik haar migratie- vreemdelingen- en vluchtelingenstandpunten best kan smaken.


Open VLD komt bij mij helemaal niet in vrage, wegens tè neo-kapitalistisch en tè liberaal. De invulling die deze partij daar aa geeft is trouwens veranderlijk, al naargelang wie er aan de touwtjes trekt, en met welke eventuele coalitiepartners zij in zee mag.
Ondanks mijn radicaal linkse en natuurminnende opstelling zijn partijen zoals Sp.a, PVDA, en Groen ook niet mijn ding omdat hun tolerantie- en gedoogstandpunten over migratie in het algemeen, en de Islam in het bijzonder, mij steeds meer in de uiterst rechtse hoek dreigt te duwen.


De partij 'Vlaams Belang' zou mij dan weer enigszins liggen, ware het niet dat deze partij op sociaaleconomisch mij bijzonder vaag en dubbelzinnig overkomt, en in haar aversie tegenover vreemdelingen, weliswaar de juiste analyse maakt, maar zich in haar voorgestelde oplossingen te overmatig bezondigt aan onhaalbare, onuitvoerbare, en simplistische remedies.


Dan is er nog de CD&V, die zelfbenoemde 'middenpartij, die zelfs de hitte van vuur en de vochtigheid van water tracht te nuanceren, en zodoende alles en iedereen met elkaar denkt te kunnen 'verbinden'. Een partij waar alles en niets, voorwaardelijk, mogelijk is. Niets is er wit of zwart, en alles is er zowel 'enerzijds' als 'anderzijds'. Een partijlijn welke al naar gelang de temperatuur en de wind fluctuerend gekleurd is.


Omdat dat 'het volk', 'de burgers', en 'het algemeen belang' in de werkelijkheid niet bestaan, en het gebruik van die woorden in verkiezingsretoriek niets meer of minder dan platte volksverlakkerij is, zal mijn partijkeuze op 26 mei afhankelijk zijn van wat ikzelf maatschappelijk het belangrijkste vind, en welke partij daar een speerpunt van maakt, zelfs al heb ik met de rest van zijn programma weinig of geen raakpunten.


Mijn stemwaarde vertegenwoordigt in Vlaanderen maar 1/5.000.000 van het kiezerskorps, en voor de federale verkiezing zelfs maar 1/8.000.000. helemaal moedeloos word ik bij de veststelling dat mijn stem voor het Europees parlement vrijwel totaal verdampt door de massa van het 375.000.000 koppen tellende kiezersleger.

 
De feitelijkheid dat ik met mijn stem ENKEL de machtsverhouding tussen de verschillende partijen meebepaal, en GEENSZINS enige inspraak heb in de regerings- en commissievormingen, laat staan dat ik enige zeg zou hebben m.b.t. wie de bewindvoerders worden en welk beleid zal worden gevoerd, maakt de grondwettelijke bepaling, dat het ‘soevereine volk’ de hoogste machtsfactor binnen ons democratisch bestel is, tot een lachwekkende vernedering van ‘de burger’.


Desondanks ga ik op 26 mei toch stemmen, al was het maar omdat ik nu eenmaal deel uitmaak van dat 'soevereine volk'... om het even wat de grondwetgevers daar eertijds mee bedoeld hebben!

 

Renaat van poelvoorde