November 2019

De hypocritische verbazing

De hypocritische verbazing welke zich in Vlaanderen en Nederland bij het gros van de politici en in de reguliere media vandaag afspeelt is hallucinant te noemen. Neen... ‘Das haben wir nicht gewüst’... Wie had dàt gedacht? Het waren toch enkel de racistische, discriminerende, pdeudo-nazi’s, die beweerden dat moslim-kinderen, niet enkel thuis door hun fundamentalistische ouders, maar ook in hun, al dan niet erkende scholen geïndoctrineerd worden mèt en door teksten die in hun‘Heilig boek’, de Koran, ‘het woord van Allah’, overduidelijk worden weergegeven?

 Een links-correct progressief, verbindende ‘gutmensch’ kon zoiets toch niet bedenken,... niet? Dat zelfs de zelfverklaarde ‘liberale’ gematigde Imans zich daar minder van bewust waren, ondanks dat enkele ‘verlichten’ onder hen daar reeds eerder voor waarschuwden, kan niet worden ontkend, maar ‘slechte karakters’ waaronder ikzelf, vragen zich toch af of het hier om ‘afvalligen’, dan wel over zogenaamde ‘wolven in schapenvachten’ gaat?

Bij als deze huichelarij kan ik het niet laten om, graag ‘de advocaat van de duivel’ zijnde , er op te wijzen, dat in navolging van andere ‘democratische’ landen, sinds 1974 ook België de islam als een volwaardige religie heeft erkend. En zoals dat ook bij de andere erkende godsdiensten het geval is, worden de bedienaars en de instellingen met Uw en mijn belastinggeld subsidieert.

Door via internationale verdragen, én in onze eigen grondwet, de vrije keuze en beleving van godsdienst te waarborgen, gaan wij met zijn allen akkoord dat moslimkinderen bewust worden gemaakt hoe Allah en zijn profeet aangeeft hoe homo’s, al dan niet van hoge torens geworpen, in de hel zullen branden, vrouwen deemoedig hun man dienen te gehoorzamen, zo niet wel enige ‘tikken’ verdienen, en men best niet met on- en anders -gelovigen handelt, laat staan er bevriend mee te zijn.

Dat is wat in hun ‘heilig boek’ staat, en gezien de inhoud ervan de woorden en de wil van Allah zijn, en via één zijner aartsengelen aan de profeet Mohamed is geopenbaard, is elke wereldse wetgeving daaraan ondergeschikt. Elke discussie daaromtrent bijgevolg per definitie irrelevant.

Zolang wij de verdragsrechtelijke en grondwettelijke erkenning en vrijheid van beleving van om het even welke religie, of als dusdanig vermomde ideologie, niet aan door de samenleving gedragen voorwaarden en beperkingen juridisch onderhevig maken, zullen wij moeten blijven toezien hoe de kern van de islam, nl: de ‘onderwerping’ van ‘ongelovige volkeren’, op een al dan niet vreedzame wijze, juist door onze democratische vrijheden, op middellange termijn stilaan de door 'Allah' gewenste vorm krijgt.

Allahu akbar !

Renaat Van Poelvoorde

 

©RVP-2019