Als informatie desinformatie wordt.                             Juli 2010

Elk jaar opnieuw berichten alle media, naar aanleiding van ' Equal Pay Day', over de 'loonkloof' tussen mannen en vrouwen, de zogenaamde 'feitelijkheid' dat vrouwen in het algemeen veel minder zouden verdienen dan mannen. Zij hebben het dan telkens over een groot onrecht dat dringend uit de wereld geholpen moet worden. Zo zouden vandaag vrouwen gemiddeld maar liefst 23 percent minder verdienen dan mannen.

Door de dubbelzinnigheid dat in het begrip 'verdienen' begrijpt menig onnadenkend lezer, luisteraar of kijker dat men het heeft over vrouwen, die in een zelfde bedrijf, met hetzelfde arbeidscontract, dezelfde leeftijd, dezelfde functie, dezelfde burgerlijke staat, hetzelfde aantal kinderen, dezelfde ervaring en dezelfde capaciteiten, gedurende dezelfde arbeidsduur, doorgaans minder betaald worden dat mannen.

Dat is natuurlijk larie. Als voorbeeld van hoe informatie, desinformatie wordt, kan dat tellen. Er bestaat in België, geen enkele CAO met aparte barema's voor mannen en vrouwen. Dat is trouwens wettelijk verboden. Zelfs de werkelijk uitbetaalde lonen die hoger liggen dan de wettelijke minimumbarema's, dienen binnen hetzelfde bedrijf voor dezelfde functie dan ook dezelfde te zijn voor mannen als vrouwen.

De zogenaamde 'loonkloof' bestaat niet uit de verschillende verloning voor hetzelfde werk, maar uit de feitelijkheden dat de, zowel voor mannen als vrouwen, minder betaalde jobs en functies, in meerderheid door vrouwen worden uitgevoerd, vrouwen ook meer dan mannen deeltijds werken, zij vroeger hun actieve loopbaan afbreken, en in tegenstelling tot mannen, minder geneigd zijn om hun carrière voorgang te geven op hun gezin en zodoende in veel minder mate vertegenwoordigd zijn in de goedbetaalde leidinggevende functies

Deze maatschappelijke fenomenen waaraan de 'loonkloof'' grotendeels te wijten is, hebben dan ook meestal te maken met de individuele keuzes van vrouwen en mannen. Het beroep van kleuterjuf spreekt vooral vrouwen aan, het beroep van topmanager vooral mannen. Vrouwen zijn minder dan mannen geneigd om hun carrière voorrang te geven op hun gezin. Over de wenselijkheid en maakbaarheid van die fenomenen kan je discussiëren. Maar het is niet zo dat werkgevers vrouwen willens en wetens 23procent minder betalen dan mannen.

'Loonkloven bestaan er trouwens evenzeer tussen mannelijke werknemers onderling, al dat tussen vrouwelijke werknemers onderling bestaat. Zowel mannelijke als vrouwelijke Arbeiders in de   in de chemiesector verdienen een stuk meer dan hun collega's in andere sectoren. Werknemers in grote bedrijven verdienen een stuk meer dan het personeel van kleine bedrijven. De loonverschillen tussen jonge en oudere werknemers.Vroeger verdienden journalisten bij grote kranten meer dan hun collega's bij kleine kranten.

Uiteraard is dat allemaal oneerlijk, maar zo zit onze zelf gewild kapitalistisch systeem bol van de discriminaties die wij heel 'normaal' zijn gaan vinden. Er zijn 'loonkloven' te over! Moeten wij daar allemaal een 'Equal Pay Day' gaan voor inrichten... ?

Renaat van Poelvoorde