mei  2020

  Het ene grondrecht is het andere niet.

Pinkstermaandag 2020, de Dam in Amsterdam. Duizenden mensen negeren het corona-samenscholingsverbod, en onderlinge-anderhalve meter-afstandsgebod. Volgens de organisatoren ging het om een protest tegen het politiegeweld tegenover zwarten in de VS, met het zoveelste recent dodelijk gevolg. Volgen slechte karakters, zoals ikzelf, grepen ook heel wat Nederlanders deze manifestatie aan om zich openlijk te verzetten tegenover de corona-maatregelen .

Volgens de Amsterdamse burgemeester was die manifestatie niet aangevraagd, en zou zij, indien dat wel zou gebeurd zijn, die waarschijnlijk niet kunnen verbieden hebben, “gezien demonstreren en grondrecht is.” Dat het verbieden van manifestaties te pas en te onpas gebeurt, en heel wat grondrechten geschonden worden met de door de overheid opgelegde coronamaatregelen, doet er hier in dit geval blijkbaar niet toe.

Dat deze voormalige Groen-Links-voorzitster het niet zo nauw neemt met haar burgemeestersplicht om als uitvoerende macht de toepassing van de wetten te handhaven, liet zij vorig jaar reeds zien toen zij zonder verpinken aangaf de nieuwe wet op het boerka-verbod in haar stad niet te zullen toepassen. Die wet taste volgens haar de godsdienstvrijheid en de persoonlijke vrijheid aan.

Eigenlijk kan men het de doorsnee-Amsterdammer niet kwalijk nemen dat hij niet echt wakker ligt van wettelijke bepalingen, gezien zijn burgemeester daar zelf het voorbeeld toe geeft. Door deze manifestatie niet in de kiem te smoren en laten uit te groeien tot een onhandelbare massabijeenkomst, welke volgens virologen tijdens deze viruscrisis broeihaarden van virus-besmettingen zijn, neemt zij het risico om ter verantwoording te worden geroepen voor een hoogstwaarschijnlijke plaatselijke corona-besmettingsopflakkering.

 Afgezien daarvan, dragen dergelijke, hetzij onverantwoordelijk bestuurlijk gedrag, hetzij demonstratie van bestuurlijke onmacht, bij aan de steeds maar groeiende aversie tegenover de politiek, en de verwarring zaaiende en wispelturige overheid, die naar eigen goeddunken een loopje neemt met allerlei grondrechten, met steeds meer negatie en verzet van de bevolking i.v.m. opgelegde regels en beperkingen.

Hoe dan ook, als dergelijke manifestatie geen aanzienlijke stijging van de besmettingsgraad teweegbrengt, geeft dat aan dat de corona-bijeenkomstbeperkingen in open lucht blijkbaar overbodig zijn (geworden) en wat dàt betreft, op zo kort mogelijke termijn het “nieuwe normaal” op de schop kan.


©RVP-2020