Augustus  2019 

Hoe zou het komen dat...  Zou het kunnen dat...

 

Met de regelmaat van de klok, zo niet dagelijks, dan toch wekelijks, duiken er ‘reddingsboten’, van NGO’s Volgens de mensenrechtenverdragen en het internationaal zeerecht voelen deze zich naar eigen zeggen verplicht om ‘in nood verkerende ‘vluchtelingen’, al dan niet de verdrinkingsdood tegemoetziend, te redden, en naar een voor hen veilige haven te brengen.

 


 

Het moge opmerkelijk zijn dat het overgrote deel van de zogenaamde ’voor oorlog en geweld op de vlucht zijnde’ individuen, jonge mannen zijn. Volgens velen onder hen zijn hun ouders, grootouders,en kleine broers en zussen, ofwel in hun thuisland gedood, of zijn ze onderweg op de vlucht gestorven. Dat menigeen van die doden, nadat een gevluchte zoon ervan asiel heeft verkregen, blijkens de vraag tot gezinshereniging, terug uit de dood zijn herrezen zijn, blijkt achteraf niet zo belangrijk te zijn. Hoe dan ook, één en ander doet bij kritisch nadenkende onverlaten, - waartoe ik mezelf reken - toch enige vragen rijzen.


Hoe zou het toch komen dat die reddingsboten, er steeds in slagen om zich ten gepaste tijden op de juiste plaats, buiten de territoriale wateren van Libië of één van de andere noord-Afrikaanse kustlanden, te bevinden, waar zij ‘toevallig’ ‘een overvol beladen, bijna zinkende rubberboot opmerken met defecte motor’? Zou het kunnen dat zij de coördinaten van de positie van de rubberboot weten? Zou het kunnen dat zij die van de betrokken mensensmokkelaar hebben verkregen? Zou het kunnen dat zij zich bezondigen aan het meewerken aan mensensmokkel?


Hoe zou het komen dat die reddingsboten dan naar een haven van een eiland of vasteland varen van het enige (Italië) land aan de Middellandse zee, waarvan zij weten dat het geen vluchtelingenschepen meer wil binnen laten? Zou het kunnen dat zij daardoor weten de daardoor ontstane media heisa een garantie betekent dat hun ‘missie’ op de kortste tijd succesvol beëindigd zal worden?


Hoe zou het komen dat de overheden een verouderde en in inefficiënte asielprocedure blijft gebruiken? Het is nu toch overduidelijk bewezen dat ongeveer de helft van de Afrikaanse vluchtelingen NIET voor oorlog of geweld op de vlucht zijn, maar gewoon economische migranten zijn? Hoe zou het komen dat zij willens en wetens er voor kiezen om onmachtig te zijn, om het grote deel ervan, na afwijzing van hun asielaanvraag, terug naar hun land van oorsprong te sturen? Zou het kunnen dat die thuislanden er meer baat bij hebben om zoveel mogelijk van hun arme ‘gevluchte’ bevolking in het rijke westen, als ‘donateurs aan hun familie’ te houden?


Hoe zou het komen dat men zich blijft stoelen op verdragen en wetten, m.b.t. asiel, en mensenrechten, welke stammen uit de tijd waarbij zij dienstig waren om de gevolgen van beide wereldoorlogen op te vangen, en daardoor, gezien de veranderde tijden en omstandigheden, zodanig voorbijgestreefd, onwerkbaar, en bol staan van de misbruik-mogelijkheden? Hoe zou het komen dat men die verouderde verdragen nog gaat ondersteunen met nieuwe, nog meer dubbelzinnig en breed interpreteerbare ‘sub-verdragen’?


Zou het kunnen dat de huidige werkelijke machthebbers, dus de financieel-economische wereldelite, er alle belang bij heeft dat de huidige asiel-en migratiechaos blijft voortwoekeren?


Renaat van poelvoorde

(C) RVP-2019