Juniorplan?

Om jeugdwerkloosheid aan te pakken stellen de kandidaat voorzitter en ondervoorzitster van de Sp.a in hun intentieverklaring een “Juniorplan” voor.  Zij stellen dat schoolverlaters het niet altijd makkelijk hebben om een job te vinden. 1/3de van de schoolverlaters zat vorig jaar rond eind oktober nog zonder werk. Johan Vande Lanotte en Caroline Gennez hebben daarom voor jonge werkzoekenden een juniorplan uitgewerkt. Hun plan  moet alle werkzoekende schoolverlaters op weg helpen naar een job. De nadruk ligt hierbij op de snellere activering van elke jongere.

Het juniorplan van Vande Lanotte en Gennez houdt drie concrete punten in. “Allereerst willen we dat de VDAB na drie maanden start met een geïndividualiseerde en intensievere vorm van begeleiding en activering voor alle jongeren. In sommige situaties kan er zelfs sprake zijn van samenwerking met professionele hulpverleners.”

Vande Lanotte en Gennez willen de wachtuitkering al geven na zes maanden in plaats van negen maanden. Schoolverlaters kunnen dit statuut niet weigeren tenzij ze afzien van hun recht op een wachtuitkering.

“Dit beleid is actief en efficiënt en schetst vooral duidelijke rechten en plichten”, zeggen de kandidaat-voorzitter en zijn running mate. “Voor ons telt iedere jongere, ook al vergt dat grote financiële en personeelsinspanningen

 

Zoals meer plannen die naar buiten gebracht worden, wordt er ook in dit plan enkel gesproken over "wat" men wil doen, maar niet "hoe" men dat gaat uitvoeren. Uiteraard kan niemand tegen een individuele en intensieve begeleiding zijn van schoolverlaters. Vraag is echter wat die begeleiding inhoudt, en waar het dan in positieve zin verschilt van de begeleiding die hen tot heden te beurt viel, en in welke mate dat dan hun kans op een "job" (een "baan" zou beter zijn). groter zal maken. Een dergelijk beleid mag dan wel "actief" zijn, maar of dat ook efficiënt, en het de "grote financiële en personeelsinspanningen" waard zal zijn, moet nog maar blijken!

 

Hopelijk (voor de schoolverlaters) heeft dit plan meer effect dan al de voorgaande maatregelen die eveneens het doel hadden om meer jongeren aan het werk te krijgen. (lastenvermindering en subsidiëringmaatregelen) 

 

Renaat Van Poelvoorde