.

 

                                                                                      augustus 2016

Moslimleraars in het Katholiek onderwijs: Transmissie of Euthanasie?...

Lieven Boeve, doctor in de Godgeleerdheid, die vanaf augustus als topman van het Vlaams Katholiek Onderwijs er de lakens uitdeelt wilo, naar eigen zeggen "Met een ambitieus project, ‘de dialoogschool’, de katholieke scholen een spiegel voorhouden om een nieuwe stap te zetten".

De vraag is dan: een stap naar waar, naar wat?

 

De Guimardstraat wil het model van de dialoogschool gebruiken om meer moslimleerlingen aan te trekken, maar ook om de katholieke identiteit te versterken. Andersdenkenden aantrekken om je eigen gedachtengoed te versterken?...je moet het maar kunnen zeggen, al is het niet onmiddellijk te begrijpen..

"Het is niet langer de bedoeling om moslims of andersgelovigen te bekeren tot het eigen grote gelijk, maar wij hen én onszelf versterken. We gaan geen religies vermengen, maar in een dialoogschool is er naast een christelijke kapel ook plaats voor een gebedsruimte voor moslims en de hoofddoek." Aldut mede-oprichter van de dialoogscholen, Didier Pollefeyt, van de KU Leuven. Dat men hierbij keppeltjes, tulbanden en tempelruimten over het hoofd ziet, zullen we gemakshalve maar aan onbedoelde vergetelheid wijten...

 

 “Moslimleraars zijn een meerwaarde voor onze katholieke basisscholen, de katholieke scholen moeten de maatschappelijke realiteit volgen.” zegt de topman van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Hij bedoeld dus dat de katholieke scholen niet enkel veel minder katholiek moeten worden, maar meer multireligieus (lees islamitisch).

Volgens het betrokken project moeten er in de katholieke scholen dus veel meer leraars met een andere religie voor de klas staan, want ze kunnen zo als rolmodel fungeren voor onze moslimkinderen én makkelijker een brug slaan naar de thuissituatie. Waar de katholieke leerlingen daarbij blijven schijnt hier blijkbaar van minder belang te zijn.

 

Volgens Lieven Boeve is dit “een ambitieus project, nodig omdat uit onderzoek blijkt dat onze identiteit helemaal verwatert als er niets wordt gedaan”, wat een op zijn zachts gezegd, ietwat ‘rare’ redenering is, gezien het project bezwaarlijk als katholieke identiteit-versterkend kan beschouwd worden.

Als er iets is dat daadwerkelijk met dit project verwatert, dan is het de zo lang bevochten vrije onderwijskeuze van al dan niet katholiek inspirerend en -belijdend onderwijs. Waar moet een diep katholiek gelovig gezin met zijn kind dan heen?

 

En wat meer is: Wat is dan nog het onderscheid tussen het vrij (katholiek) en het gemeenschapsonderwijs? Of is deze demarche een voorafname ^vanwege de Guimardstraat op het atheïstische liberale streven naar een gemeenschapsonderwijs zonder religieuze vakken? Wil het katholiek onderwijs transformeren naar een gemeenschappelijk religieus onderwijsnet?

Of voelt het katholiek onderwijs de hete adem van de sluipende maatschappelijke islamdruk in haar nek, en moet zet kiezen tussen euthanasie of transmissie ?

 

 

©RVP-2016