.

                                                                                           juni 2017

Politiemensen die openlijk aangeven dat zij de islamideologie aanhangen,

kan dat?

Afbeeldingsresultaat voor Pieter-Jaap AalbersbergDe Amsterdamse politiechef Pieter-Jaap Aalbersberg wil dat de helft van zijn nieuwe agenten in de toekomst een buitenlandse achtergrond heeft, zodat het korps meer een afspiegeling is van de Amsterdamse maatschappij. In de Nederlandse hoofdstad heeft nu maar 18 procent van de agenten een niet-Nederlandse achtergrond. Aalbersberg vindt dat te weinig. Hij zou willen dat het verbod om geloofsuitingen, zoals een kruisje of een hoofddoek, dragen in de hoofdstad wordt opgeheven.

 

Wie dat een goed idee vindt, getuigt niet bepaald van maatschappelijk inzicht. Vooral ambtenaren die moeten instaan voor de handhaving van orde, rust, en het naleven van wettelijke bepalingen en regelgevingen dienen zich te onthouden van elke uiting van om het even welke levensbeschouwing. Zeker als het gaat om een religies/ideologieën welke bepaalde maatschappelijke waarden en eigenheden veroordeeld, afwijst, en/of in vraag stelt.

 

Kan een vrouwelijk burger met uitdagende decolleté of minirok accepteren dat een agente, die bij middel van haar hoofddoek er op staat kenbaar te maken dat zij een religie aanhangt die zelfs het blootstellen van het vrouwelijk hoofdhaar als seksueel aanstootgevend aanziet, en als gevolg dat als openbare zedenschennis gaat vaststellen? En kunnen gepeste of mishandelde homokoppels op enige bijstand rekenen van agentes die openlijk aangeven dat anders-geaarden zèlf dat gedrag uitlokken?

Afbeeldingsresultaat voor moslima politieagente

 

Dat in sommige van de staten in de VS, alsook in, Canada, Engeland, Australië, Ierland en Singapore, de uniformering van agenten/agentes met migratieachtergrond, met religieuze- of culturele attributen is aangevuld, is niet echt richtinggevend gezien dit daar nog steeds controversieel is. Bovendien worden daar de hoofddoek dragende vrouwelijke agenten hoofdzakelijk, (en meestal uitsluitend) in de moslimconcentratie-wijken van de grootsteden ingezet. En laat het juist in dié grootsteden van voornoemde landen zijn, waar rassen- en gewelddadige rellen met- en door moslims schering en inslag zijn.

 

Mijn reeds lang ontwikkelde visie is, dat het enerzijds steeds minder verwachten dat mensen met vreemde cultuur zich integreren, en wij anderzijds onze eigen samenleving en cultuur daar steeds meer aan aanpassen, de apartheid, segregatie en het racisme voeden, waardoor steeds meer goedmenenden, waaronder de auteur dezes, naar de ethisch-‘rechtse’ hoek worden gedwongen.

 

Maar wat baten uil en bril...

 

Renaat van Poelvoorde 

©RVP-2017

 

 

at