.

                                                                                      februari 2017

Nadenken over  oorlog, vluchtelingen, rechtvaardigheid en menselijkheid.  

Heb jij je ook reeds afgevraagd waarom het doden in oorlogen, met ‘niet toegelaten’ wapens, zoals gas- en chemische wapens, een oorlogsmisdaad is, en met ‘toegelaten’ wapens, zoals even desastreuze kruitbommen, helemaal zo erg niet is? En waarom oorlogshelden meestal bij overwinnaars voorkomen, en oorlogsmisdadigers bij voorkeur bij de verliezers opduiken? 

 

Vindt U het ook bedenkelijk dat weerbare mannen , in plaats van hun haven en goed mee te helpen verdedigen tegen aanvallers, met achterlating van hun gezin en familie vluchtend naar veiliger oorden, rechthebbende asielzoekers zijn, maar daarentegen gezinnen die de honger en ontbering in hun woongebied ontvluchten, teruggestuurd worden naar hun ellende? En waarom er een discriminerend onderscheid wordt gemaakt tussen mensen op de vlucht voor oorlogsgeweld en vervolging, en deze die de honger en bestaansellende ontvluchten, terwijl de kans op sterven in beide gevallen evenwaardig aanwezig is?

 

Is het je ook al opgevallen dat het hier voornoemde, genuanceerd, gerelativeerd, en voorwaardelijk kan gesteld worden, en wegens hun complexiteit in de uitvoerbaarheid ervan, dubbelzinnig en dikwijls aan elkaar tegengesteld kan worden uitgelegd en gebruikt ? Dat men, al naar gelang er voor- of nadeel uit te halen is, men daar een verschillende kijk op kan hebben? Dat ‘links’ die dingen eerder moreel en gevoelsmatig benaderd, terwijl ‘rechts’ daar meer de praktische en vooral economische elementen bij betrekt?

 

Vraag jij je ook af waarom men van diegenen die voor een rechtvaardige en min of meer gelijkwaardige verdeling van de welvaart en het welzijn opkomen, en dus sociaaleconomisch als ‘links’ kunnen worden beschouwd, men van hen verwacht dat men op sociaal ethisch vlak even ‘emotioneel’ en gevoelsmatig, wars van alle pragmatisme redeneert?

 

Ben je, eveneens als ikzelf, jou ervan bewust dat wij als mensen, zowel individueel als in groepsverband, niet alleen bereid zijn om tot grootse en heldhaftige dingen te verwezenlijken, maar, als wij dat voor onszelf menen te kunnen verantwoorden, in bepaalde omstandigheden de onmenselijkste en wreedaardigste misdaden kunne begaan?

 

Vindt jij ook dat begrippen zoals rechtvaardigheid, eerlijkheid en menselijkheid niet voor iedereen, en in om het even welke omstandigheid voor iedereen dezelfde betekenis kunnen hebben, en daardoor zowel positief als negatief werkend kunnen zijn?
Als jou wantwoord op de voorgaande vragen, zelfs met enige nuancering, eenduidig ‘ja’ is, dan getuigt dat van voldoende zelf- en mensen- en maatschappijkennis.

©RVP-2017