December 2019

Ben ik een racistische discriminerende islamofobe, en doemdenkende rechts radicale onverlaat ?

Ik heb het gehad, het is genoeg geweest: Dit is de laatste van mijn 240 maandelijkse standpunten, m.b.t. de samenleving welke ik de voorbije 20 jaar hier op het net heb gepubliceerd. Mijn energie daartoe is 'opgebrand' Het vuur is uitgedoofd. Het hoopje achtergebleven as is niet recyclebaar, niet hernieuwbaar, vervuilend en bijgevolg mede bijdragend aan de verandering van het 'samenlevingsklimaat'

Want dat het samenlevingsklimaat,  zoals ook het meteorologisch klassieke klimaat, vooral de voorbije 10 jaar steeds sneller en problematischer zijn veranderd is een feitelijkheid,. Een feitelijkheid waar het hoog-opgeleide en technologische hoog ontwikkelde deel van het mensdom de meest bizarre theoretische oplossingen meent te kunnen verzinnen. Maar eens het tot de praktische uitvoering ervan  komt, zijn om het even welke uitvluchten w-goed om het falen ervan te verantwoorden.

Over de meteorologische klimaatverandering ben ik vlug uitgepraat. Dat het gedrag van de zeven en een half miljard individuen, welke een overbevolking van ongeveer vijf miljard inhoudt, daar grotendeels verantwoordelijk is, kan ik enigszins inkomen. Maar dat wij in staat zouden zijn die oorzaken tot een verantwoord peil terug te brengen, lijkt voor mij - daarin gesteund door heel wat specialisten terzake - een ijdele hoop die eerder een uitgestelde ontgoocheling zal blijken. En zèlfs al zou dat lukken, dan maakt de wetenschap, dat een vermindering van broeikasgassen-uitstoot pas na een verloop van minstens 30 jaar een effectieve vermindering van deze gassen in de atmosfeer meebrengt, en dus ook van de opwarming, dat het véél te laat komt. 

Dat de mensheid door, zèlfs de meest drastische maatregelen, niet zal ontsnappen aan de desastreuze gevolgen die de klimaatverandering met zich mee zal brengen, is een onbetwistbare waarheid, welke men uiteraard onmogelijk wereldkundig kan maken. Ten einde een wereldwijde chaos te voorkomen, moet men ons dus met halve waarheden en hele leugens gerust stellen. Dat de financieel-economische elite daar dankbaar in investeert, en van profiteert, is voor wie de geschiedenis kent, de logica zelf.

En dan is er de wijziging in het wereldwijd 'maatschappijklimaat': De schrijnende teloorgang van het oeroude samenlevingsmodel, waar de verschillende etnische volkeren, al dan niet andere etni onderdrukkend, in een afgebakende regio, hun eigen cultuur ontwikkelden en beleefden. In de geschiedenis zijn kleine cultuur- en religieverschillen, mits niet algemeen voorkomende strubbelingen 'inpasbaar' gebleken, maar waar niet compatibele culturen met mekaar in aanraking kwamen en zodoende etnische samenlevingen 'bedreigden' hebben zij stevast tot onderdrukking, en 'verovering' geleid.

Sinds de tweede helft van de vorige eeuw, dacht de Westerse economische wereld, uit eigenbelang en dito-gewin, er goed aan te doen om vreemde 'werkkrachten', zelfs uit Arabische en Noord-Afrikaanse culturen te importeren. De constant aanzwellende oorlogs- en economische vluchtelingenstromen uit islamitische landen, zorgen in West- Noord- en Zuid-Europa voor een groeiend verzet van- en tweespalt bij- de etnische Europese volkeren.

Van enige oplossing, bij middel van een selectief, op economische en culturele comptabiliteit gestoeld migratiebeleid is,  mede door de voorbijgestreefde en breed interpreteerbare internationale verdragen,  vrijwel geen sprake. Om te voorspellen dat één en ander tot steeds meer polarisatie en zelfs gewelddadige conflicten in Europa  zal leiden, hoeft men dan ook geen orakel te zijn...

Ben ik nu een racistische discriminerende islamofobe, en doemdenkende rechts radicale onverlaat ?

Renaat Van Poelvoorde

 

©RVP-2019