Socialistische dromen en daden.

01-02-2006

 

Na een voorzitter die de aanzet gaf tot het afschaffen van lineaire en dus sociaal onrechtvaardige belastingen (kijk- en luistergeld), de gezondheidszorg écht voor iedereen toegankelijk wil maken (de maximumfaktuur), en de mobiliteit als een basisrecht invoeren (gratis busvervoer voor bepaalde doelgroepen), heeft de Sp.a een ‘dromer’ als nieuwe voorzitter.

 

Er is niets op tegen om te dromen van het ‘net niet haalbare’, en dat toch trachten te verwezenlijken.  Maar er is wel wat op tegen te zeggen dat men enerzijds droomt om bepaalde zaken te  bereiken, en anderzijds zijn goedkeuring geeft aan een grondwet waarin bepaalde artikelen duidelijk aangeven dat het bij ‘dromen’ zal blijven.

 

Zo droomt de Sp.a-voorzitter er van om de legeruitgaven met 40% te verminderen en het vrijgekomen geld te spenderen aan de ontwikkelingslanden. Voor iedereen die meent dat sinds het einde van het communistische tijdperk, oorlogen (zoals de laatste halve eeuw) enkel het ‘voorrecht’ zijn en blijven van  achtergebleven ontwikkelingsgebieden, is dat uiteraard een mooie gedachte.

 

Zichzelf een dromen noemende, blijkt de Sp.a-voorzitter echter niet zo simplistisch te zijn. Want wat blijkt? De week voorafgaand aan het in de media brengen van zijn ‘dromen’ hebben zijn partijmandatarissen in het Vlaams Parlement het ontwerp van Europese Grondwet goedgekeurd. Aangezien dergelijke stemmingen uiteraard georchestreerd zijn door het partijcenakel mag verondersteld worden dat ook de partijvoorzitter met die goedkeuring instemde.

 

Wie de moeite heeft gedaan om dat EU-grondwetsvoorstel door te nemen, hoeft niet echt een juridisch specialist terzake te zijn om vast te stellen dat het bij dromen zal blijven.

Want, in plaats van de defensie-inspanningen te verminderen met 40%, hebben de Socialisten, via het goedkeuren van die grondwettekst, zich als lidstaat verbonden om die uitgaven juist stelselmatig te verhogen. 

 

Verder droomt de voorzitter ook om ‘in te grijpen‘ in grond- en verhuurmarkt, alsook het openbaar vervoer, om de uit de pan rijzende prijzen in de hand te houden. Dat juist die Europese grondwet elke ingreep, welke de vrijheid van kapitaalverkeer, en onderneming belemmert verbiedt, maakt duidelijk dat het ook hier om ijdele dromen graat.

 

De nieuwe voorzitter meent dat het tijd is om ideologisch te herbronnen naar de zuivere waarden van het socialisme. Zijn voorganger maakte daar geen woorden aan vuil, maar bracht met zijn daden die waarden in de praktijk. Het ziet er naar uit dat de huidige voorzitter het omgekeerde zinnens is. 

 

Renaat van Poelvoorde                            

 

Webstats4U - Gratis web site statistieken
Eigen homepage website teller