05/2003

Omdat de wet toch niet toegepast wordt, mijnheer…

Beleidsprinciepe :1 “Een wet welke niet opgevolgd wordt is een nutteloze wet”

‘k Herinner mij een paar jaar geleden een uitspraak van de, toen nog in de oppositie zetelende, huidige Eerste Minister Verhofstadt : “Het is toch te gek dat je in de woestijn om drie uur ’s nachts voor een rood licht zou blijven wachten, terwijl er van heinde en ver niemand aankomt?”

Wat hij daar precies mee bedoelde was niet zo duidelijk. Bedoelde hij dat het te gek was dat je een gebod of verbod naleefde als het op dat ogenblik toch geen nadelige gevolgen kon hebben? Of klaagde hij de zinloosheid aan, van het principe dat je de wet dient na te leven ‘omdat het de wet is’ , in plaats van omdat het ‘op dat ogenblik nodig is’?

Beleidsprinciepe 2  “Een oude wet is meestal voorbijgestreefd of onwerkbaar”

Op een later tijdstip manifesteerde hij zich ook als voorstander voor het afschaffen van alle ‘voorbijgestreefde’ en ‘niet-werkbare’ wetten en reglementeringen.

Tja, en nu hij Eerste Minister is hebben we het blijkbaar geweten. Wetten die niet (meer) of onvoldoende nageleefd worden, vliegen de prullenmand in.

Voorbeeld 1 : Leeftijd waarop seks mag : Kinderen zijn vroeger “rijp”

Een deel van onze kinderen hebben blijkbaar zoveel last van hun puberale hormonenkopstoot dat zij steeds vroeger van de mosterd willen proeven welke Abraham zo lekker vond Zij gaan het verbod om als minderjarige ‘wat te diepgaand te flikflooien’ steeds meer een meer negeren. De oplossing is voor onze verlichte politici vrij eenvoudig : verlaag de leeftijd waarop het toegelaten is en het probleem is opgelost. Als er wat van komt is dat nog niet zo erg, want de ouders blijven toch verantwoordelijk.

Voorbeeld 2 : Cannabis. : Koffie, sigaretten en alcohol zijn ook drugs

En omdat mam en paps zich toch regelmatig mogen lazarus drinken, en alcohol toch ook een drug is, waarom zouden we onze jeugd dan het hemels genot ontzeggen van af en toe een jointje te roken?Trouwens, ondanks al onze inspanningen om het te voorkomen en bestraffen (?) blowen ze er toch maar lustig op los…dus ook dat verbod afschaffen.

Voorbeeld 3 : Reclame of sponsoring in scholen :

En dan de scholen….die mogen geen reclame voor derden voeren. Maak ook zoals ze grondwettelijk gezien geen geld voor educatief materiaal en de haar opgelegde taken aan de ouders mogen vragen, laten heel wat scholen, via plaatsing van drankautomaten, waarop de nodige reclame, e.d. dit verbod voor wat het is: Toelaten dus.

En wat te zeggen over : snelheidsbeperkingen, parkeerverboden, belastingsverplichtingen, antiracismewetten enz.

Er is nog heel wat werk aan de winkel voor deze regering indien men de wetten en reglementeringen, die in grote mate niet worden opgevolgd, zoniet wil aanschaffen dan toch ‘aan de realiteit’ wil aanpassen. Zo zijn er de snelheidsbeperkingen. Zelf de bekende Senator J.M.De Decker vindt die maar niks. En aangezien een groot deel van de autobestuurders er zich toch niet aan houden : asjeblief, weg er mee!Veel mensen vinden die vervelende regel, die stelt dat het verboden is te parkeren, ja zelfs stil te staan, op een voetpad enkel goed voor wat betreft hun eigen stoep. Bij het boodschappen doen of het bezoeken van vrienden of familie moet je toch ergens je wagen kwijt kunnen. En waar anders dan op een voetpad als alle reguliere parkeerplaatsen volzet zijn? Dus de pot op met die betuttelende regel vinden ze dan. En welke oen haalde het in zijn hoofd om aan de schoolkant in de Eikstraat het parkeren te verbieden? Waarom een eind te voet gaan als men zoveel autobelasting betaalt? Dus afschaffen maar, want we vegen er toch onze broek aan. Niet? Nu we toch bezig zijn : Laten we gelijk ook alle belastingswetten voor middenstanders, vrije beroepen en bedrijven afschaffen, want geen zinnig mens die een frank belastingen betaalt als ie dat kan ontduiken.

Daar zijn ook nog de anti- racisme en discriminatiewetten. Volgens bevragingen zou zowat de helft van de Vlamingen racist zijn en in min of meerdere mate vinden dat ‘eigen volk’ in sommige gevallen toch wel voorrang op vreemdelingen verdient. Wat men op zijn minst kan zeggen is dat deze wetten dus blijkbaar geen ‘breed maatschappelijk draagvlak’ hebben. Afschaffen dus???

Het leven zal voor heel wat mensen aangenamer zijn als alle wetten aangepast zouden zijn aan de realiteit. De politie zou zich niet meer hoeven uit te sloven om zich weg te steken, met het hoofd in de lucht of naar de grond te turen. De parketten en rechtbanken zouden zich terug met ‘het echte’ werk kunnen bezighouden en de door politiek benoemde onbekwame magistraten zouden in een mum van tijd hun achterstand hebben ingehaald. De belastingsambtenaren zouden als vanouds zonder computers de aangifte van de hartchirurg goedkeuren, ook al bedraagt deze niet meer dan 400.000,-fr

Het tijdsfenomeen : de individuele vrijheid, de deregulering, het gedogen

Het is een steeds verder schrijdend fenomeen in deze tijd : steeds minder moeten…steeds meer mogen….alles moet een reden hebben, al hoeven we er daarom nog niet akkoord mee te gaan…

Liberalisme, directe democratie, persoonlijke vrijheid, het recht op….iedereen mag er zowat zijn eigen interpretatie aan geven.. “Moeten” en “niet mogen” zijn twee begrippen die heden ten dage niet meer passen in onze liberale cultuur waar de individuele vrijheid van de mens een steeds belangrijkere plaatst is gaan innemen.

Begint U ook enige gelijkenis te zien met de laatste periode van het Griekse of Romeinse Rijk?

Renaat Van Poelvoorde