De zwanenzang van het kapitalistisch systeem                                       april 2009

 

Op dit ogenblik draait  Karl Marx zich waarschijnlijk verschillende keren om in zijn graf. Wat zich nu afspeelt beantwoordt ongeveer aan zijn analyse die hij honderddertig jaar geleden  maakte. Het financieel kapitalisme ligt op alle vlakken onder vuur, de economische slippendragers van het kapitalisme zaten ernaast, en de marxisten hadden gelijk. De financiële “zwarte zondag”, gevolgd door een wereldwijde ineenstorting van de aandelenprijzen, heeft de ideologische fundamenten van het kapitalisme flink door elkaar geschud.

Na het verdwijnen van de geplande economieën in Rusland, Oost-Europa en elders, werd algemeen gesteld dat het kapitalisme het enige mogelijke werkbare systeem was dat kon zorgen voor een aanhoudende groei en een betere levensstandaard voor iedereen.

Diegenen die het nog aandurfden te wijzen op de tegenstellingen binnen het kapitalisme , een systeem dat zich baseert op productie voor winst in plaats van behoeften, werden als zielenpoten weggelachen. 

Een Economie, gevoed door een financieel systeem waarin het voor banken mogelijk is om tot 35 keer of meer de waarde van hun eigen bezittingen uit te lenen, mag dan wel voor ongebreidelde groei zorgen, toch hoeft men niet echt een econoom of financieel analist te zijn om daar minstens de wenkbrauwen voor te fronsen.

Mensen die gezien hun inkomen, of gebrek daar aan, niet kredietwaardig zijn, toch krediet verlenen, zoals men in de VS ten overvloede heeft gedaan om de stagnerende consumptie (huizenverkoop) opnieuw op te drijven,  is niets meer of minder dan een ballon onophoudelijk blijven opblazen. Zelfs een kind weet wat er uiteindelijk gebeurt.

De financiële  crisis ontwikkelt zich nu verder in de reële economie. Na de VS, Europa en Japan, volgen nu ook de rest van Azië  met uiteindelijk ook China. De feiten zijn een veroordeling van het neoliberale kapitalisme en de ongebreidelde heerschappij van de markt waarbij een handvol miljardairs verantwoordelijk zijn voor de miserie van miljoenen mensen.  Alan Greenspan, de voormalige voorzitter van de Federal Reserve in de VS, gaf toe dat hij niet echt begreep hoe de “nieuwe financiële instrumenten” in elkaar zaten. Zover is het gekomen dat zelfs financiële goeroes  toegeven dat zij helemaal geen zicht hebben op datgene wat “financiële massavernietigingswapens” zijn geworden?

Belangrijke gebeurtenissen kunnen opvattingen bevestigen of weerleggen. Men moet wel erg blind zijn om hier niet op zijn minst te vermoeden dat ons kapitalistisch systeem faalt.

Het is nog maar de vraag of de oplossingen die men nu wereldwijd aanwendt, en die, via Keynes, enigszins voor een deel aan Marx zijn ontleent, enig soelaas zullen bieden. Massale Financiële steun en overheidsinvesteringen, zeg maar van de gemeenschap, zullen misschien voor een beperkte periode helpen. Het is echter twijfelachtig of door het ongemoeid laten van de fundamenten van het systeem, de ‘kanker’ die daar uit is gegroeid, te stoppen is.

Wij weigeren om in te zien of toe te geven, dat  een steeds groeiende productie en consumptie uiteindelijk tot de vernietiging van het systeem zelf leidt. Wij weigeren om maatregelen te nemen om desastreuze gevolgen dat ons systeem op ons leefmilieu heeft te stoppen, omdat wij niet aanvaarden dat daardoor onze welvaart stagneert, laat staan vermindert. Wij weigeren de toekomst van de gemeenschap waarin onze kinderen en kleinkinderen zullen leven, veilig te stellen, en vinden het ruim voldoende hen individueel te voorzien van voldoende middelen (geld, vermogen en intellect). Dat er ook nog moet een maatschappijvorm en leefomgeving zijn die hen de mogelijkheden moeten bieden, ze te gebruiken, daar staan wij niet bij stil.

Wij weigeren te geloven dat  tegen die tijd het door ons zo aanbeden  ‘gouden kalf’ aan stukken zal zijn geslagen. En wij weigeren ook om te vrezen dat ons dralen en onze egocentrische en egoïstische korte termijnvisie voor hen een maatschappij en een leefmilieu zal gecreëerd hebben waarin begrippen als welvaart en welzijn, historisch en inhoudloos zullen zijn.

Hopelijk komt er voor die tijd nog één of andere oud-vicepresident met een “An Inconvenient Truth” over ons maatschappelijke en economisch systeem. Hopelijk reageren wij daar dan niet op zoals wij dat doen bij de “ongelegen en hinderlijke waarheid” over het milieu, waarop  wij alleen nutteloze maatregelen aanvaarden en treffen die ons wel ‘gelegen’ en niet ‘hinderlijk’ zijn.

Hopelijk ben ik geen utopist…