07/2003

Het mag niet…maar je doet maar
Op 21 november 1995 stierf de 16-jarige Kim Saadeldin. In de jeugdstrafinstelling te MOL waar hij, nadat hij was opgepakt voor het gebruik en kweken van cannabis door de jeugdrechter was opgesloten. Het werd zijn dood. 
Cannabis, reeds  4500 jaar geleden geteeld in China en reeds vroeg via Afrika overgebracht naar  Europa, waar het sinds de 16de eeuw wordt geteeld.
Pas vanaf 1950 zijn hasj en de gedroogde bladeren van de plant (marihuana, pot, grass, weed,...) bekend geworden bij grote delen van de bevolking in Europa en de Verenigde Staten. In 1954 werd in de Verenigde Staten de consumptie van marihuana verboden, hierin later gevolgd door de Europese landen.
Het gebruik van marihuana  voor medische gebruik was tot heden is enkel in Canada en Nederland toelaten.
Uit verschillende onderzoeken blijkt dat er wel degelijk meer dan één risico verbonden aan het gebruik van cannabis, vooral het roken ervan. Een 'jointje' bevat twee keer zoveel de kankerverwekkende stof "teer" dan een gewone sigaret. Het diep te inhaleren voor een optimaal effect, maakt de rookmethode nog schadelijker.
Een Schotse wetenschappelijke studie wijst er ook op dat het roken van cannabis kan leiden tot "emfyseem", het versneld afsterven van de longblaasjes. Ook gewone tabak roken berokkent de longblaasjes schade, maar bij cannabis is het effect veel sterker. Drie joints per dag hebben volgens de studie een schadelijk effect dat vergelijkbaar is met het roken van twintig gewone sigaretten.
Hasj ondermijnt ook het logisch denkvermogen, vermindert de concentratie en tast het kortetermijngeheugen aan. Een ander mogelijk effect van regelmatig gebruik is de afname van de vruchtbaarheid, maar dit herstelt zich, wanneer het gebruik wordt gestaakt.
Volgens een recent Australisch onderzoek kan veelvuldig cannabisgebruik bij jonge vrouwen leiden tot depressie en angststoornissen.
Een onderzoek aan de universiteit van Harvard bewijst dat het roken van marihuana kan leiden tot hartaanvallen. Mensen van middelbare leeftijd die marihuana roken, hebben in het uur na het opsteken van hun joint vijf maal meer kans om een hartaanval te krijgen. In de uren nadien daalt het risico opnieuw tot normaal. Een vervijfvoudigd risico is niet meteen een probleem voor een normaal gezond persoon, vijf keer weinig is nog steeds weinig. Voor mensen die reeds een verhoogd risico hebben (diabetes, overgewicht, hoge bloeddruk), is een vervijfvoudiging wel problematisch.
Niemand kan ontkennen dat cannabis bij jongeren stilaan populair aan het worden is
Een onderzoek van het Europees Waarnemingscentrum voor Drugs en Drugsverslaving toont aan dat ruim 45 miljoen Europeanen (18 procent van de 15- tot 64-jarigen) minstens een keer in hun leven cannabis geprobeerd hebben. Een op vier van de 15- en 16-jarigen en bijna 40 procent van de 18-jarigen heeft ooit cannabis gebruikt.
Volgens een onderzoek van het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid geeft een kwart van de leerlingen van Belgische secundaire scholen toe dat ze ooit een joint gerookt hebben.
Bij jongens ligt dat percentage nog iets hoger dan bij meisjes.
Er is een verschil in het gebruik tussen jongens en meisjes. Jongens "scoren" beter. Het drugsgebruik op scholen is het hoogst in de leeftijdscategorie van de 17- en 18-jarigen. Zelfs veertig procent van de jongens van die leeftijd zegt ooit al een joint geprobeerd te hebben.
Waarschijnlijk is nieuwsgierigheid de voornaamste verklaring voor het spectaculaire cannabisgebruik bij jongeren. Jongeren experimenteren er op los en het feit dat het gebruik van cannabis (nog steeds) verboden is, (al denken velen ten onrechte dat de "drugsnota " reeds wet geworden is)  maakt het alleen maar spannender en stoerder. Om die redenen relativeren onderzoekers de cijfers.
Het nieuwe drugbeleid  (gedoogbeleid)
Vorig jaar stelde de regering haar nieuw drugsbeleid voor. In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, blijft ook daarin het gebruik van cannabis strafbaar. Enig verschil met voorheen is dat in bepaalde gevallen het gebruik van cannabis niet vervolgd wordt.
Het principe is dat wanneer een volwassene (+18j.) met een hoeveelheid cannabis voor eigen gebruik wordt aangetroffen, er geen proces-verbaal meer wordt opgesteld en de volwassene bijgevolg niet vervolgd wordt.
Hierop zijn twee uitzonderingen:
· Aanwijzingen van problematisch gebruik (in de drugnota omschreven als "een gebruikspatroon dat men niet langer onder controle heeft");
· openbare overlast en gebruik in aanwezigheid van minderjarigen.
Blijft echter wel vervolgbaar::
· Het bezit van een hoeveelheid cannabis die niet bestemd is voor persoonlijk gebruik; (hoeveel dat is blijft in het vage)
·  het bezit van harddrugs (cocaïne, heroïne, XTC,...);
· de verkoop van alle illegale drugs, inclusief cannabis; (hier wordt dus niet het woord "verdelen" (dealen) gebruikt, vraag is: wat indien het gratis  wordt aangeboden?)
· gebruik en bezit van cannabis door minderjarigen.
Voor minderjarigen die met cannabis worden aangetroffen, zal er dus steeds een proces-verbaal worden opgemaakt. De ouders zullen in alle gevallen worden verwittigd en gehoord;
· cannabis roken in een café of jeugdclub;
· het bezitten van zelfgekweekte cannabis (het wordt in de toekomst wel niet meer vervolgd als voldaan wordt aan de bovenvermelde voorwaarden);
· het onder invloed van cannabis besturen van een voertuig;
· in- en uitvoer. Het invoeren van cannabis blijft vervolgbaar maar volwassenen zullen niet meer vervolgd worden als aan bovenstaande voorwaarden voldaan wordt.
· Het uitvoeren van cannabis wordt niet gedoogd. Ook in Nederland is dit strafbaar. Dit impliceert dat wie zich in Nederland gaat bevoorraden een misdrijf pleegt volgens de Nederlandse wetgeving.
Kritiek op het beleid

Er is op geen enkele manier aangegeven tot welke hoeveelheid cannabis je nog kan spreken van eigen gebruik. Het begrip "overlast" is ook niet duidelijk gedefinieerd. Beide criteria werken de willekeur van politiemensen in de hand.
Cannabis blijft in het strafrecht. Druggebruik onder de bovenvermelde criteria is gedepenaliseerd (de gebruiker wordt niet vervolgd) maar blijft toch strafbaar.
Iemand moet me toch eens de logica welke men hier hanteert uitleggen.
Het is strafbaar, maar je wordt niet gestraft….je mag iets niet doen, maar men sluit de ogen als je 't doet. Het is niet toegelaten maar onder een reeks, soms vaag interpreteerbare voorwaarden men gaat het toch tolereren…
Nooit gehoord van " rechtszekerheid "?
Bovendien blijven het verkopen en importeren van cannabis vervolgbaar
Vraag is hoe men dan op een legale manier aan de softdrug kan komen?
Nog iets: dealen blijft een vervolgbaar misdrijf.  'Verkopen' (of verdelen) is alleen mogelijk als de "gebruiker" meewerkt…. Dus : iemand die cannabis koopt werkt mee aan een misdrijf…
Naar mijn weten is het in het Belgisch strafrecht nog steeds zo dat een medeplichtige aan een misdrijf als mededader wordt beschouwd en ook strafbaar is.
Je mag dus cannabis (voor eigen gebruik) in bezit hebben, maar je mag het nooit gekocht hebben…begrijpen wie kan.

Maatschappelijk draagvlak

De vraag is hoe de bevolking staat ten opzichte van cannabis en de legalisering ervan. Op dit punt lopen de onderzoeken nogal uiteen.
Een onderzoek gevoerd door wetenschappers van de Universiteit Gent concludeert dat slechts een op zes (zestien procent) Vlamingen het gebruik van softdrugs aanvaardbaar vindt. Het onderzoek dateert van 1998 maar is pas in 2001 gepubliceerd.
Volgens een onderzoek gevoerd door een team van de Brusselse universiteit ULB in opdracht van de Franstalige krant Le Soir twee jaar geleden, vindt tot 44,8 procent van de Belgen dat het roken van softdrugs door de vingers moet worden gezien.
Ten slotte blijken de "mensen in het veld" de hulpverleners, de drug-preventiediensten e.d. niet erg opgezet met deze nieuwe aanpak. Maar zoals meer voorkomt blijken deze volgens de beleidsmakers waarschijnlijk niet over de nodige competentie te beschikken opdat men daar rekening zou mee te houden.

Renaat Van Poelvoorde