Eenheidspolitie?                      02/2003

Er is al heel wat te doen geweest over de ‘Eenheidspolitie’ en de gewone burger snapt er niets van. De vraag is of wij er ooit wel iets van gesnapt hebben. Je had de Rijkswacht, dat waren de ‘pakkemannen’, de oproerbestrijders, de betoging-uiteenslagers, enfin de straffe mannen.

Je had de Gerechtelijke Politie. Daar wist de gewone burger weinig of niets van. Dat waren degenen die de boeven opspoorden zeker? Had hij dus niets mee te maken.

Dan had je ook nog de Gemeentepolitie. Ja iedereen kende wel één of meer personen in zijn stad die er bij was. En van onze ouders wisten we al dat het niet bepaald de slimsten waren ‘die er bij gingen’ Daar werd nogal wat op café gegaan tijdens de diensturen, enfin je moest die mannen niet al te serieus nemen.

Dat is zowat sinds jaar en dag het imago die onze politiediensten hadden. Je wist waar je moest zijn. De politie was voor het verkeer te regelen binnen de stad of dorp, en voor tussen te komen in een burenruzie. Bij de Rijkswacht moest je zijn als het om vechtpartijen ging, dus voor de straffere zaken, en de Gerechtelijke had de burger nooit nodig.

Van de gemeentepolitie hoefde je niet echt bang te zijn, De burgemeester was hun hoofd en zorgde er wel voor zijn kiezers niet te veel te jennen. De Politie was er om je te helpen...

Als je op een onoorbare wijze was behandeld door de ene politiedienst kon je bij de andere daarover klacht indienen. Zo ging dat.

Al die zekerheden zullen met de Eenheidspolitie weg zijn.Ik zal niet meer kunnen zeggen tegen kleine Jan. “Pas op of ‘k roep de pakkemannen” en ook niet “Als er iets is kan je steeds bij oom agent terecht”

Er zullen geen ‘oom agenten’ of ‘pakkemannen’ meer zijn, er zal nog enkel ‘politie’ zijn.

Ben benieuwd of de Dutroux’s nu vlugger gevat zullen worden en of ik nu wel veilig om tien uur ‘s avonds de straat op kan…

Renaat Van Poelvoorde