De Europese grondwet - Als het volk spreekt!                      06/2005

Voorstanders van de Europese grondwet stellen dat deze de rechten van de mens zou beschermen, en duidelijke aanzet is naar de zogenaamde eeuwige 'vrede' in Europa.

Voor zover dat zo is, ben ik niet de enige die opmerkt dat dergelijke argumenten enkel dienen om de essentie van het geheel te verhullen: Namelijk, het vastleggen van het dogma van de volledige (kapitalistische) vrije markt. In de toekomst zou deze grondwet het geschikte instrument zijn om besparingen door te voeren, verder te privatiseren en de sociale zekerheid verder af te bouwen.

Sterker nog, de grondwet stuurt daar letterlijk op aan; zo wordt o.a. het onderwijs opengesteld voor winstgerichte bedrijven, wil men de volledige ondergang van openbare diensten in de vrije concurrentie, wil men de diensten openstellen voor concurrentie (overname bolkenstein), etc...  

De politieke leiders van de landen die de democratie niet enkel voorbehouden aan een groepje politieke betweters, maar tevens vinden dat de (zelfs onmondige) burger bepaalde rechten heeft, en deze laatste hun mening vragen in een referendum, weten nu dat de meerderheid van de mensen een dergelijke evolutie niet ziet zitten.

 

Wat mij bij de hele situatie het meest irriteert is de rol die de media en de burgerlijke propagandisten spelen. Het “neen” aan de Europese grondwet probeert men af te doen als een overwinning van extreemrechts; zo zou het een uiting zijn van de racistische wil om Turkije buiten te houden, of zou het een nationalistische weigering zijn om nationale macht af te geven aan de Europese instellingen.

Men stelt dat de mensen, de inhoud van de grondwet niet kenden. Al is dat laatste dan toch maar te wijten aan het feit dat de heren in Brussel en Straatsburg jarenlang gemeend hebben dat het allemaal wat te ingewikkeld was voor de gewone burger en men hem dus ook niet te veel hoefde te vertellen van welke goede dingen zij daar allemaal deden om hun riante vergoedingen te verantwoorden. Hoe dan ook, men hoeft de tekst van de grondwet helemaal niet te kennen om hem af te zweren. Heel wat mensen stemden tegen omdat ze in de grondwet bijvoorbeeld een bedreiging zagen voor hun levensstandaard, hun werkomstandigheden en toekomst. En met reden, de grondwet hamert immers op de vrije concurrentie, van arbeiders en diensten. Een West-Europese werknemer moet gaan concurreren met zijn Poolse en andere Oost-Europese collega’s; met als gevolg dat zij ook aan ongeveer hetzelfde loon zullen moeten gaan werken, en dezelfde sociale zekerheid. Logischerwijs dienen deze lonen en arbeidsomstandigheden naar elkaar “toe te groeien”  En de enige die daar winst uit maakt is, maar is de patroon. En diegene die erbij verliezen, dat zijn alle Europese arbeiders, alle Europese bedienden, alle loontrekkenden. Begrijpelijk dat men dit niet zomaar pikt, en daarom verwerpt men de grondwet.

De reportage die onlangs te zien was op het VRT-programma ‘ter zake’, toonde duidelijk aan dat zelfs onze eigen parlementairen de hoofdlijnen van de Europese grondwet niet eens kenden. - Buiten oud-minister Eyskens dan, die waarschijnlijk via “Google” in het document had laten optellen hoe dikwijls er de woorden sociaal en concurrentie in voorkwamen. En dat zijn dan de parlementairen die in onze plaats, als “kenners” van de wetteksten over de grondwet hebben beoordeeld.

Teven probeert men de tegenstem af te doen als een “vergissing” en een neen-stem aan het establishment. Misschien heeft men daar wel gelijk in: De kapitalistische EU-grondwet is een logisch gevolg van het kapitalistische Europa, en van het kapitalistische establishment. De basis van de teksten in de EU-grondwet afzweren, betekent dus in elk geval een neen aan het verder uithollen van de democratische volkmacht door de economische en financiële machten.

 

Tot slot nog dit: natuurlijk zullen er mensen tegen de grondwet hebben gestemd omdat zijn tegen een eventuele toetreding van Turkije tot te Unie zijn, of dat zij tegen het regeringsbeleid zijn van hun nationale regering. Zo ook stemmen bij nationale parlementverkiezingen heel wat mensen niet in functie van het gevoerde beleid of de partijprogramma’s. Maar dan hoor ik telkens zeggen dat “de kiezer steeds gelijk heeft”

Wel heren politici: als er één ogenblik is waarop dat van toepassing is, dan is dat nu!

 

Renaat van Poelvoorde