.

 

Groene stroom: Goed voor ieders milieu,

en voor kapitaalkrachtige beurzen

Zonnepanelen en windmolens. Indien alle elektriciteit met dergelijke voorzieningen zou geproduceerd kunnen worden, zou dat inderdaad goed voor het milieu zijn. Dus in ieders voordeel. Alleen, voor een kleine minderheid is daar eveneens een niet te versmaden winstfactor aan verbonden, terwijl voor een grote meerderheid betekenen zij een onaangename meer-kost, en voor sommigen zelfs een aanslag op hun toch al niet benijdenswaardige levenskwaliteit.

Afbeeldingsresultaat voor groene stroomEind vorig jaar bevestigde een arrest van het Hof van Cassatie een uitspraak ten gronde van het Brusselse Hog van beroep, dat in 2012 oordeelde dat de tussentijdse verhoging van de distributietarieven, t.g.v. het doorrekenen van de gestegen zonnepanelenkosten in 2011 onwettig is. De PVDA had in naam van 19.000 consumenten die verhoging als onwettelijk aangeklaagd. De CREG, als raadgever van de overheid en toezichthouder op de gas- en elektriciteitsmarkt en hun liberalisering in België, was tegen de uitspraak van het Brusselse Hof van Beroep in beroep gegaan, maar dat wordt nu dus door het arrest van Cassatie afgewezen.

Eén en ander heeft als gevolg dat de consumenten sinds 2011 dus een onwettelijk te hoge stroomfactuur hebben betaald. Volgens de PVDA, en logischerwijs ook volgens elke weldenkend mens, dienen de distributiebedrijven de teveel geinde bedragen aan de hun klanten terug te storten.

“Het Hof van Cassatie geeft ons definitief gelijk en stelt daarmee de bom onder de stroomfactuur op scherp”, zegt Tom De Meester. “Na een jarenlange juridische strijd bevestigt het Hof wat wij al altijd hebben gezegd: het doorrekenen van de ontspoorde subsidies voor grootschalige zonnepanelenparken aan de consumenten is niet alleen onrechtvaardig, maar ook onwettig.”

Alhoewel de uitspraak van het Hof van Cassatie enkel de verhoging van de distrubutietarieven, waarin de over-subsidiering van de zonnepanelenparken werden doorgerekend, betref, heeft deze hoogstwaarschijnlijk eveneens gevolgen voor wat betreft de befaamde Turteltaks. Volgens een advies van de Raad van State is de Turteltaks eveneens onwettig, en zal deze een procedure voor het Grondwettelijk Hof wellicht niet overleven. Het ziet er dus naar uit dat gans de financiering van de groenestroomsubsidies zal moeten herbekeken worden.

De door de Vlaamse regering gehanteerde perverse logica, dat ook de armen, minder bedeelden, en mensen met een betrekkelijk laag inkomen, onevenredig veel mee moeten betalen voor de over-subsidiëring van de grootschalige zonnepanelenparken, kan niet langer aangehouden worden. Dat de zogenaamde ‘vertegenwoordigers van het volk’ van de meerderheidspartijen dat niet te verantwoorden groenestroombeleid als vanzelfsprekend beschouwden, toont nog maar eens aan dat zij niet ‘het volk’, maar hun - als waterdragers van de financieel-economische elite fungerende - partijen vertegenwoordigen.

Dat, zoals de PVDA bepleit, De groenestroomkosten en -investeringen uit de distributienettarieven dienen gehaald worden en op een fiscaal rechtvaardige, duurzame manier gefinancierd moeten worden uit de algemene middelen, is de (rechtvaardige en te verantwoorden logica zelve. Zij stelt terecht dat het ‘aftoppen’ van de woekerrendementen van grootschalige zonnepanelenparken, zelfs met terugwerkende kracht, daar alvast kan toe bijdragen.

Dat daar van uit de regering(gen) sindsdien weinig of niets over gecommuniceerd wordt, en men sindsdien doet alsof aan al die arresten en adviezen van ‘s lands hoogste rechtsorganen wel enige ‘mouwen aan te passen zijn’, stelt niet veel goeds in het vooruitzicht. Het voornemen van Minister Tommelein .om 40.000 zonnepanelen langs de spoorwegbermen te plaatsen, en dat volledig aan private investeerders over te laten - uiteraard mist riante investeringssubsidiëring - stemt (weeral) tot nadenken.

 

En dan hebben we het nog niet eens gehad over de massa windmolenparken die er de komende twintig jaar moeten komen, willen wij de milieudoelstellingen halen...Groene stroom...Wat milieu betreft, wordt iedereen er beter mee, wat het financiële betreft, reeds gemerkt wie daar (financieel) beter mee worden?...en op wiens kosten?

 

 

©RVP-2016