Mijn standpunten

 

2021

Na het socialisme, draagt men bij de SP.A nu ook hun naam ten grave

 

Vindt U het ook 'raar'

-

Getallen en statistieken tonen niet steeds aan wat men wil aantonen.

-

Het racisme en de discriminatie van de godsdienstvrijheid

-

De sleutel tot het chronische geluk

-

Begrippen en definities

-

 

2020

 

De afzonderlijk van elkaar levende culturen

-

De experten democratie

-

Drie crisissen op een rij

-

Het einde van de tunnel

-

Het belang van het waarom

-

Het ene grondrecht is het andere niet

-

Geschenk voor criminelen en orthodoxe islamieten

-

Hoop en geloof

-

DrieŽnzeventig-jarige overdenkingen

-

Ik ben Links ťn Rechts

 

 

2019

 

Ben ik een racistische discriminerende islamofobe, en doemdenkende rechts radicale onverlaat

-

De hypocritische verbazing

-

Vluchten kan ťcht niet meer

-

Exit Kyra

-

Ze roepen net geen Allah-o-Akbar

-

Is links zijn een geestesziekte?

-

Hoe zou het komen dat...

-

Lessen over de migratiegeschiedenis

-

Over oorlogsmisdaden, asielrecht, racisme, mensenrechten...en nadenken.

-

Het onrecht van financiŽle boetes en directe (lineaire) belastingen

-

Weet U op welke partij U gaat stemmen?

-

De klimaatreligie

-

Een wildvreemde in deze wereld vol leugens, slaafsheid en egotisme

-

Ben ik een islamofoob of moslim-lover

-

 

2018

 

Het Europees Hof voor de Rechten van de Islam?

 -

De partijmachtsverhoudingen-verkiezing

  - 

Het perverse onrecht van ons belasting- en boetesysteem

  -

De mensenoffers van Hamas in Gaza   

-

Illegalen en criminaliteit

-

Het IsraŽl-Palestina conflict en de westerse media in dienst van de Hamas-propaganda

 -

De vrijheid van media- en overheidssecuur

-

De onvrijheid van de godsdienstvrijheid

-

 De wereld is om zeep, en er gebeuren rare dingen rondom mij

-

De utopie van het  gedeelde burgerscap

 

2017

 

Een weldenkend mens is politiek dakloos

-

Het wordt mij allemaal iets te veel.

-

Over Tax-Shift, belastingsverlaging en ontvetting

-

De volksverlakkende democratie

-

Moslima-politieagentes met hijab kan dat?

-

De strijd tussen moraal,emotie en rede

-

Voor of tegen

-

Over oorlogsmisdaden, asielrecht, racisme, mensenrechten...en nadenken.

-

Wat mag de wereld verwachten van 2017?

 

2016

 

Over optimisme, pessimisme en realisme

-

Wie betaalt de 2,25 miljard maatregelen in de begroting 2017

-

Wij zijn niets meer dan neo-neanderthalers

-

Een ĎNederturkí stelt zich vragen: Hoe kan het?

-

Moslimleraars in het katholiek onderwijs: Transmissie of euthanasie?

-

Is democratie dom en onverantwoord?

-

Groene stroom: Goed voor ieders milieu, en voor kapitaalkrachtige beurzen

-

Wij van links graven met de glimlach ons eigen graf

-

Over migranten en kolonisators

-

Geen schaamte of schuldgevoel

-

De incorrectheid van de correct denkenden

 

2015

 

Structurele nieuwjaarswensen

-

Zelfs de N-VA loopt op eieren als het om integratie gaat

-

De tegenstrijdigheid van grondwettelijke en verdragrechtelijke gewaarborgde vrijheden.

-

De pijnlijke tegenstelling tussen emotionele menselijkheid en verstandelijk realisme

-

Waarom de ene 100 euro meer krijgt, en de andere 4% koopkracht inlevert

-

De 'helden' van de Europese Unie

-

Over Tax-Shift, belastingverlaging en 'ontvetting'

-

De multiculturele apartheid

-

De Joodse ervaringsdeskundigheid

-

De terminale 21ste eeuw

-

Tax-Shift : lasten van werkgever naar werknemer en gepensioneerden?

-

Griekenland, na vijf jaar herstelbeleid

 

 

2014

 

De weg naar een democratische democratie

-

De verzorgingstaat is dood, leve de participatiemaatschappij

-

Hoe sociaal is iemand die sociaal is?

-

Poetin, de moderne Napoleon-Tsaar

-

Betekenis en waarde van woorden in de politiek

-

Het Palestijns-joods conflict

-

De vrijheid om onbeschaafd en barbaars te zijn

-

De moeder aller schijndemocratie-verkiezingen

-

Ontwaakt suÔcide-plegenden der aarde

-

Zwitserland: Als de democratie spreekt

-

Het kwalitatief maar ondoelmatig openbaar vervoer

-

De bedrieglijke gelijkheid en de idealistische gelijkwaardigheid

 

 

2013

 

De gesel van de godsdienstvrijheid

-

De kiezer heeft geen keuze

-

De winterige lente van de 'geŽngageerde burger'

-

Sociale media zijn helemaal niet sociaal

-

Het masker van de Europese Unie

-

De hervorming van ons belastingstelsel

-

Gwendolyn Rutten: Een ode aan het kapitalisme

-

De onbetaalbare solidariteit

-

De omgekeerde- en apartheidsintegratie

-

De onderdrukker en de onderdrukten 

-

Een samenleving zonder bezit

-

De enige en fundamentele keuze

-

Sire, er zijn geen allochtonen meer

-

Het alternatief voor het kapitalisme

-

De illusie van een 'Verenigde Staten van Europa' en 'zelfstandige Staten van BelgiŽ

 

2012

 

Hoe een terminaal systeem in leven wordt gehouden

-

Het middel om de bevolking de EU te doen slikken

-

De crisis en de leefloners

-

Gemeenschapschuld en individuele rijkdom

-

Vrijheid, gelijkheid en broederschap

-

De leugen van Tax Freedom Day

-

De gedachtenloosheid van de politieke partijen

-

Karl Marx in de 21ste eeuw

-

De macht(eloosheid) van het soevereine volk

-

Concurrentie die tot welvaart ťn armoede leidt

-

De vrijheid tot zelfvernietiging

-

Naar een coŲperatieve samenleving

 

 

2011

 

De financiŽle maffia

-

De ontmanteling van de herverdeling

-

De zevenkoppige crisis

-

De bedelmaatschappij

-

Een volk van navelstaarders

-

Onze ondemocratische democratie

-

Ontmanteling  van sociale zekerheid

-

Linkse en Rechtse rechtvaardigheid

-

Voedsel als wegwerpproduct

-

Het utopische Plan-B

-

Compromissen zijn altijd slechte akkoorden

-

Hypocriet en ongemeend

-

 

2010

 

Krijgen en betalen

-

Over onze gemiddelde  lonen

-

Wiens brood men eet

-

Over Volks- en taalidentiteit

-

De rijke gemiddelde Belg

-

Is er werkelijk een loonkloof?

-

De onwettigheid gewettigd?

-

Het wespennest BelgiŽ

-

Gelijkheid en gelijkwaardigheid

-

Tegen het zere been geschopt

-

Blind en doof maar welvarend

-

Een minister die zijn loon verdient

-

2009

 

Pessimisme en realisme

-

Democratie contra gelijkwaardigheid

-

De multiculturele droom aan diggelen

-

De moeder van een nieuw socialisme

-

De crisis van de crisissen

-

De toekomst van het kapitalisme

-

Bedenkingen bij verkiezingen

-

De Droom van een man in de straat

-

De zwanenzang van het kapitalisme

-

De leugen van de democratie

-

Een maatschappij die de mijne niet is

-

De crisis en de leefloners

-

 

2008

 

Karl Marx en Friedrich Engels terug actueel

-

FinanciŽle crisis: Het einde van een tijdperk?

-

De linkse verwachtingen over Obama

-

De Belgische politieke Balkanoorlog

-

The day after...15 juli 2008

-

Staatshervorming: De drie keuzes

-

Europa en democratie

-

Ik en ieder voor zich

-

Fiscale fraude en burgerzin

-

Het "iedereen-principe": de bestendiging van de armoede

-

BelgiŽ: Vragen van een ondeskundige bij een scheiding van tafel en bed

-

Moeten armen solidair zijn met rijken?

-

De leugen van de staatshervorming

-

 

2007

 

Voor welvarend Vlaanderen is links niet gezellig

-

Vrijheid met afhankelijkheid Vrije markt = elektriciteitstekort

-

De mens zal ťťn zijn, of niet zijn!

-

Tweedracht maakt macht

-

Banken voortaan zwart-gelddepots

-

De keuze van de kiezer?

-

Het nieuwe kapitalisme

-

Ondertussen, ergens in het Midden-Oosten

-

De Sp.a in het rood. Analyse van een man in de straat

-

De verborgen agenda van "meer Vlaanderen"

-

Acht jaar 'Paars' : beloften en verwezenlijkingen

-

Basis- en andere behoeften

-

De Paarse wel- en andere daden

-

Maatschappelijke macht en bezit

-

Indexaanpassing precenten of centen

-

De menselijke schande

-

 

2006

 

Winst of verlies geld of werk

-

Fier...en toch beschaamd

-

Socialisme... een vergeten ideologie?

-

Europa: uitbreiding en globalisering

-

Seksuele opvoeding blijft ouderwets

-

Het onverenigbaar Europa

-

De niet-werkende Vlaming

-

Globalisering Oorsprong en gevolg

-

Sociale opvoeding, kleine criminaliteit

-

Informatie, desinformatie en volksverlakkerij

-

Wit-Rusland: Als Algemeen belang voorrang heeft op democratie

-

Links en ook rechts,of , hoe ĒrodeĒ maatregelen enkel kunnen als ook ďblauwenĒ daarvan genieten, en vis-ŗ-versa.

-

Dienstencheques en kunstmatige tewerkstelling

-

Loon naar werken

-

Socialistische dromen en daden

-

Vrijheid en respect

-

De actieve probleemstaat

-

De vervuiler betaalt.

-

De Grootste schande...

-

 

2005

 

Een generatie gepakt?

-

Fraude en regularisatie

-

Alle schoolverlaters aan het werk?

-

Stookoliemaatregel:  Arm en rijk gelukkig?

-

Vlaamse Socialisten zijn inderdaad "anders"

-

Liberale Socialisten

-

Het warme water

-

Privatisering van de gemeenschap

-

Werkgeven en werknemen

-

Wetenschap en sciencefiction

-

Een moslima ontsluierd

-

Belasting en werk :De andere boeg

-

Europese grondwet

-

De politici die wij verdienen

-

Irak...the day after

-

Vergrijzing & verkleuring

-

Het ei van Verhofstadt

-

Sociale zekerheid: betaalbaar stelsel

-

 

2004

 

Verzuring: oorzaak of gevolg?

-

Honger : een modern "fait divers"

-

Autorijopleiding:  Eindelijk degelijk en betaalbaar?

-

Socialisme en Kapitalisme

-

Gelijke kansen. Maar ook gelijke middelen?

-

Langer werken... en minder werk

-

Stemplicht...of stemrecht?

-

Participatie : Brood en spelen

-

Wat schuilt er onder een hoofddoek? (van de moslimvrouw)

-

Wat wij niet WILLEN weten: de grenzen...

-

 

2003

 

Voor of tegen 2de Golfoorlog

-

Multiculurele samenleving : apartheid of eenheid?

-

Keizer Karel en Frea 

-

Het rommelt in ons onderwijs

-

Nieuw drugbeleid: blijft verboden, maar je doet maar

-

Overbevolking:  een antwoord op de mythes

-

Privť-investering met overheidsgeld

-

Verhoudingen in de wereldbevolking

-

Taalverloedering is in volle opgang

-

Wet is wet...maar moet die toegepast worden?

-

De macht van de overheid

-

Democratie...is dat echt democratie?

-

Eenheidspolitie, was dat nu echt nodig?

-

Vlaams Blok... waarom kiest men er voor

-

Gratis onderwijs: de grondwet als vodje papier

-

Onderwijsstaking.. waarom?