SCHEIDING VAN AFVALWATER EN OPPERVLAKTEWATER KOST IN AALST

306 MILJOEN.

 

De Aalsterse gemeenteraad keurde zopas de technische en financiŽle planning goed van een 15-tal projecten die er voor moeten zorgen dat in 2003 alle lozingen in beken op Aalsters grondgebied definitief gestopt zullen zijn.

Patrick De Smedt, schepen van Openbare Werken, geeft de nodige informatie bij dit belangrijk dossier.

 

Samen met de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) zet het stadsbestuur een vijfjarenplan in werking om de lozingspunten systematisch te liquideren. Om dit te realiseren betaalt de stad 215 miljoen uit eigen middelen, 90 miljoen wordt via de VMM gesubsidieerd.

In 1999 wordt in Herdersem een lozingspunt aan de Sasbaan opgeheven. De leiding wordt er in de zijberm van de Distgenaatdreef aangelegd en sluit aan op de collector Herdersem-Wieze. Aan de Sasbaan wordt ook een pompstation gebouwd.

In 2000 volgen werken in Erembodegem, Nieuwerkerken en Baardegem. In Erembodegem kunnen met de bouw van een pompstation en twee overstorten de lozingspunten van de Lindenlaan en de Dreefstraat gesupprimeerd worden.

In de Huytstraat te Nieuwerkerken bevindt zich een lozingspunt op de Zuidbeek. Er wordt een riolering aangelegd die dit punt aansluit op de Bremtstraat. Aan de lozingen in de Koesteertbeek te Baardegem wordt een einde gesteld. Samen met een lozingspunt in de Hoogstraat wordt alles aangesloten op het overstort Klaarhaag, via een verbindingsriool in de gewestweg Baardegem - Moorsel.

In 2002 wordt behalve in Erembodegem ook nog gewerkt in Aalst en Nieuwerkerken.De

Erembodegemse Kortestraat loost ter hoogte van de sporthal Denderdal rechtstreeks in de Dender. Dit punt wordt verbonden met de collector aan de Denderbrug. De riolering van de Rietstraat, Pater Rasschaertlaan, Stijn Streuvelsstraat en Fazantenlaan wordt aangesloten op de collector van de Groenstraat. Het rioolwater van de Denderstraat en Weggevoerdenstraat wordt opgepompt naar de collector in de Termurenlaan. Het lozingspunt van de Derde Industriezone en de Churchillsteenweg wordt verbonden met de collector richting Liedekerke.

In de Koeistraat en de Affligemdreef te Aalst worden de nog resterende lozingspunten verbonden met de riolering in de Langestraat, die nog dit jaar aangesloten wordt op het zuiveringsstation. De lozing van Achtermaal te Nieuwerkerken wordt via de Merestraat aangesloten op de collector Siesegembeek. In Edixvelde en in de Molenweg bevinden zich een 3-tal lozingspunten die aangesloten worden op de collector Edixveldebeek.

In 2003 volgen nog werken in Herdersem en Moorsel. Er wordt een verbindingsriool naar de collector aan de Grote Baan aangelegd die de lozingen van de Klausstraat en de Pontweg te Herdersem opheft. Ook Hoeksken en Kruisabeel worden in Moorsel via de Kruisabeelstraat met het collectornet verbonden.

 

" Wij stoppen op 5 jaar tijd 306 miljoen onder de grond. Dit is een bewuste keuze van het stadsbestuur en absoluut noodzakelijk als wij willen komen tot een volledige scheiding van afvalwater en oppervlaktewater. Na Gijzegem en Hofstade komen nu de andere deelgemeenten aan de beurt. In 2003 moet er weer proper water in onze sterk vervuilde beken lopen" houdt schepen Patrick De Smedt voor.