Met het oog op de realisatie van een deelprojekt binnen het BPA" Koningin Astridpark" gaf de Aalsterse gemeenteraad haar goedkeuring aan de aankoop van de CAP-gebouwen in de Schoolstraat te Aalst.

 

 

Met de bouw van de nieuwe carnavalhallen aan de Hoge Vesten kregen de Aalsterse carnavalgroepen comfortabele werkhallen ter beschikking. De oude werkhallen aan de Schoolstraat  eigendom van de stad, beter gekend als " La Couverture ", verloren definitief hun functie en kwamen in verval te staan.

Om in deze buurt de verdere verloedering en verkrotting tegen te gaan werd door de diensten van schepen Dirk De Meerleer een bestemmingsplan opgemaakt, met o.a. de realisatie van een sociaal woonprojekt tussen de Schoolstraat en de Weggevoerdenstraat..

Op 27 november 1998 kreeg het stadsbestuur bij Ministerieel Besluit de defintieve goedkeuring van deze wijziging van het Bijzonder Plan van Aanleg " Koningin Astridpark "

Nu de stedebouwkundige voorschriften vastlagen kon de stedelijke regie voor grond- en bouwbeleid verdere onderhandelingen voeren, want het was duidelijk dat alleen de oppervlakte van "La Couverture" niet voldoende was voor de realisatie van dit woonprojekt. Met de eigenaars van de voormalige CAP-gebouwen werd onderhandeld over de verkoop aan de stad van deze bedrijfsgebouwen. Door de verwerving van deze eigendom beschikt de stad na sloping nu over een totale bebouwbare oppervlakte van 77 are goed voor ongeveer 40 woningen.

Momenteel onderhandelt schepen Patrick De Smedt met de sociale bouwmaatschappijen .De sociale bouwmaatschappij "Ons Zonnig Huis " die de bouw van de koopwoningen voor haar rekening nemen en Veilig Wonen  heeft interesse voor het bouwen van de huurwoningen. Het stadsbestuur vraagt een kwalitatieve architectuur om  op deze wijze aan deze stadskern opnieuw een verantwoorde uitstraling te geven. Indien de sociale bouwmaatschappijen om één of andere reden ( subsidiëring) niet zouden tot een realisatie komen, dan zal het stadsbestuur zelf initiatief nemen.zegt schepen Patrick De Smedt

 

Na de bouw van sociale appartementen aan de Moorselbaan, de Louis Paul Boonstraat en de Sint Elisabethwijk en de renovatie van de stadswoningen aan de Bevrijdingstraat, is dit een volgend projekt om aan de grote vraag van de bevolking tegemoet te komen comfortabele woningen tegen betaalbare huurprijzen op de markt te brengen.

 

Voor de SP blijft het " Recht op kwalitatief wonen voor iedereen" ook bij de komende

gemeenteraadsverkiezingen geen holle slogan.