NIEUWE BRANDWEERPOST VOOR DE VRIJWILLIGE BRANDWEER TE MOORSEL.

 

Naar aanleiding van de bespreking tot de oprichting van een nieuwe brandweerpost te Moorsel, gaf de schepen van Openbare Werken, Patrick De Smedt, volgende toelichting in de gemeenteraadszitting.

 

Sinds 1980 vond het vrijwillig brandweerkorps te Moorsel onderdak in de vroegere gebouwen van een melkerij aan de Exterkenstraat te Moorsel.

Bij het verstrijken van het huurcontract kon met de eigenaars geen redelijk compromis afgesloten worden betreffende de nieuwe maandelijkse huurprijs. Noodgedwongen moest het stadsbestuur uitkijken naar een nieuwe, voorlopige huisvesting voor deze dienst. Een tijdelijke oplossing werd gevonden in het huren van een loods achter de oude meubelfabriek Van Praet in de Waverstraat te Moorsel. Ondertussen wordt een nieuwe brandweerpost voorzien aan de Beugemstraat .

De opdracht voor de oprichting van dit project werd gegund op 29/11/99 via openbare aanbesteding voor een bedrag van 9.809.866,-fr. De werken starten midden volgend jaar met een uitvoeringstermijn van 100 werkdagen .

 

Betreffende de inplanting van dit nieuw concept was de keuze zeer moeilijk zegt schepen De Smedt. De Hogere Overheid liet het bestuur geen keuzemogelijkheden. Volgens het gewestplan kan de bouw enkel in een zone voor openbaar nut, wat de keuze uiteraard sterk beperkte. Daarenboven verkoos het bestuur om in dezelfde regio operationeel te blijven om een snelle interventie in de Faluintjes gemeenten te kunnen blijven waarborgen.

 

Rekening houdend met de beperkte financiŽle middelen werd het een sober, functioneel ontwerp,waarbij vooral de aansluiting met de reeds gerealiseerde sporthal zeer belangrijk is. Het Moorselse brandweerkorps beschikt in de toekomst over een totale bruikbare oppervlakte van 381 m, onderverdeeld in twee delen:

-het eerste deel omvat de garage (20 x 12 m) dienstig voor het stationeren van 4 voertuigen en een kleedruimte.

-het tweede deel bevindt zich achter de garage en bestaat uit een lokaaltje dienstig voor hetzij te vergaderen, te ontspannen en / of lessen te volgen.Verder ook nog het sanitair gedeelte met 2 wasbakken, 2 douches en 2 toiletten, een stookplaats (verwarming op aardgas) en een bureelruimte.

Binnen - en buitenwanden worden opgetrokken in cellenbetonpanelen, waarvan de buitenwanden afgewerkt worden met betongevelstenen. De dakconstructie is vervaardigd uit asbestvrije golfplaten met een binnenafwerking van isolatieplaten.Ook bij deze realisatie werd het milieuaspect niet uit het oog verloren.Zo wordt de riolering aangesloten op de bestaande straatriolering via een koolwaterstoffilter welke de oliŽn van de autowasplaatsen in de afloopputten van de garage opvangen. Het regenwater wordt via een filterput geloosd in een regenwaterput met een capaciteit van 10.000 liter, i.f.v. hetzij herbruik, hetzij het vullen van de tanks van de brandweerwagens of het reinigen van de wagens.

 

De aanleg van een toegangsweg en de parking wordt in eigen beheer uitgevoerd.

 

Dit multifunctioneel gebouw voldoet, zoals ook de reeds vele andere recent opgerichte stadsgebouwen, aan alle moderne eisen die een optimale dienstverlening en werking waarborgen.

Met deze realisatie is opnieuw een stap gezet in de verdere optimalisering en modernisering van het stedelijk patrimonium.

Aan een nieuwe brandweerkazerne voor de beroepsafdeling Aalst durven we voorlopig (financieel) nog niet denken !.