Artikel uit Het Nieuwsblad 27 september 2007

 

Baardegem krijgt in 2010 rusthuis

 

De gebouwen die het voormalige dienstencentrum en de gemeenteschool van de Aalsterse deelgemeenten Baardegem uitmaakten, verkeren in zeer slechte toestand en worden gesloopt. Op de site wordt in 2010 een woon- en zorgcentrum gebouwd, in hoofdzaak bedoeld voor inwoners van de zorgcirkel Baardegem-Moorsel-Meldert.

‘In tegenstelling tot het vorige bestuur heeft de nieuwe OCMW-raad gekozen om via subsidiëring de vervangnieuwbouw rustoorden Hopperank (Erembodegem) en Sint Job (Aalst) te realiseren”, zegt OCMW-voorzitter Patrick De Smedt. ‘Zo kunnen we voor de prijs van één nieuw rusthuis er twee bouwen’.

‘Om subsidiëring te kunnen bekomen is de opmaak van een zorgstrategisch plan noodzakelijk. Zo’n plan geeft de planning weer voor de toekomst inzake zorgvoorzieningen in onze stad, zowel openbaar als privé. Binnen dit plan staat voor de Faluintjesgemeenten in Baardegem een derde OCMW-rusthuis gepland’.

 

‘Hiervoor wordt de nieuwbouw Sint-Job in twee kleinschalige rustoorden opgesplitst. Na de afbraak van het vroegere gemeentehuis en –school zal het OCMW eigendom aankopen van de stad. Voor 2010 staat een woon- en zorgcentrum gepland voor de zorgcirkel Baardegem-Moorsel-Meldert. Het betreft een honderdtal rusthuiswoongelegenheden met zorghotel voor kortverblijf en een lokaal dienstencentrum.’

‘Het zorgstrategische plan is ingediend bij de hogere overheid. Na goedkeuring van dit globaal plan moeten nog voor alle deeldossiers financieel-technische plannen worden opgemaakt.’