TOPDAG BIJ DE OFFICIELE OPENING VAN HET VERNIEUWD DORPSCENTRUM TE EREMBODEGEM.

 

 

Na de eerdere vernieuwing van het Kamiel Walgraefplein en de kerkomgeving te Erembodegem, werd op vrijdag 14 april jl. het  vernieuwd dorpscentrum te Erembodegem officieel in gebruik gegeven

Patrick De Smedt, schepen van Openbare Werken geeft onderstaande toelichting over de uitgevoerde werken.

 

 

Met de realisatie van dit weg- en rioleringswerk werd de 2de.fase van het dorps-en herwaarderingsprojekt in het centrum van Erembodegem voltooid.Het gescheiden rioolstelsel zorgt ervoor dat de vuilwaterriool aansluit op de collector en de regenwaterriool uitmondt in de Dender.

 

In de Stationstraat, Dorpsstraat en Denderstraat werd de rijweg aangelegd in asfalt met langs één zijde parkeervakken in kasseien en een verhoogd fietspad in rode betonstraatstenen. De voetpaden zijn uitgevoerd in platines of plaveien van harde zandsteen. Op het kruispunt werd een verkeersplateau aangelegd.

De Vredestraat daarentegen werd gelijkgronds aangelegd als wandelzone met enkel bestemmingsverkeer. Hier werd van gevel tot gevel gewerkt in gele betonstraatstenen en werden ook boomvakken en een plantperk voorzien.

Voor de 3de fase staat de Weggevoerdenstraat en de in zeer slechte staat verkerende Wilgstraat geprogrammeerd.

 

Naast de reeds gerealiseerde wegenwerken werd in Erembodegem-centrum eveneens geïnvesteerd in de vernieuwing en/of renovatie van het schoolgebouw, het gemeentehuis, de bibliotheek en de kerk, waardoor enerzijds voor de handelaars en anderzijds voor de bewoners de leefbaarheid van het dorpscentrum in de voorbije legislatuur heel wat werd verbeterd.

"Werken zoals moet" was zeker voor de inwoners van Erembodegem geen holle verkiezingsbelofte.