Nieuw politiecommissariaat is bijna af.

 

De werken aan het nieuw politiecommissariaat op de terreinen van de vroegere brouwerij Safir, zijn zover gevorderd dat men nu al spreekt van de opening in april of mei 1998.

Het gebouw werd ontworpen door Eugeen Liebaut, een Aalsters architect met een belangrijk palmares van markante bouwprojekten in de laatste jaren.Hij werd laureaat van de door het stadsbestuur ingerichte architectuurwedstrijd.

Schepen van Openbare Werken, Patrick De Smedt is nog steeds opgezet met het ontwerp: "Ik hoorde onlangs iemand over de vorm van een gestrand schip spreken. Ik beschouw dat niet als negatieve kritiek, integendeel. De ellipsvormige structuur met gebogen muren doet met enige verbeelding inderdaad aan de vorm van een schip denken. Het gesloten karakter aan de buitenkant staat in contrast met het open karakter van de galerij die het gebouw doormidden snijdt. Ik ben ervan overtuigd dat dit gebouw na verloop van tijd zal ervaren worden als waardevolle architectuur. Ook het Oude Zwembad kreeg pas veel later de waardering die het verdiende".

Het nieuwe commissariaat heeft een prijskaartje van 180 miljoen fr. Daar moeten nog 10 miljoen fr. bijkomen voor de uitvoering van omgevingswerken en voor het maken van de verbinding tussen de nieuwbouw en een leegstaande loods van de voormalige brouwerij die als garage voor de politie zal geļncorporeerd worden. Het saneren en inrichten van de loods is begroot op 8,5 miljoen fr. Het nieuwe gebouw biedt tweemaal zoveel ruimte als het huidige commissariaat  aan het Colinetplein. Het is zelfs groot genoeg om een eventuele toekomstige integratie van lokale politie- en rijkswachtdiensten op te vangen.

Over de bestemming van het huidige commissariaat zegt schepen De Smedt : " Oorspronkelijk zou hier de Muziekacademie, na verkoop van het pand in de Schoolstraat zijn intrek nemen.

Ondertussen heeft de academie een verruimd onderkomen gevonden in de vrijgekomen archiefruimten aan het Vredeplein. Naar alle waarschijnlijkheid zal voor het oud-commissariaat uitgekeken moeten worden naar een koper. Wat ten slotte de invulling van het terrein Keizershallen betreft, dat vooral het domein is van collega SP-schepen Dirk De Meerleer, moeten wij nu de stap zetten van structuurschets naar Bijzonder Plan van Aanleg, zodat wij de verschillende bestemmingen binnen dit gebied planmatig kunnen vastleggen en ruimtelijk ordenen".