Artikel uit Het Nieuwsblad – 9 oktober 2008

 

 

KINDERDAGVERBLIJF BIEDT OPLOSSING VOOR OPVANG TUSSEN 6 EN 20 UUR

 

CRECHE OP TERREINEN STEDELIJK ZIEKENHUIS

 

 

De campus Aalst van het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis (ASZ), het OCMW en de stad gaan gezamenlijk een kinderdagverblijf uitbaten op de terreinen van het ASZ. Een toelating van de overheid wordt nog deze maand verwacht. Een ingebruikname is gepland voor eind volgend jaar.

 

Een ontwerp van samenwerkingsovereenkomst tussen de drie partijen is opgemaakt. Een erkenning bij Kind en Gezin werd ingediend. De vraag betreft een kinderdagverblijf met een capaciteit van 36 bedden, met eventuele uitbreiding tot 59.

Het nieuwe kinderdagverblijf staat open voor iedereen, maar het personeel van de stad, het ASZ en het OCMW en cliënteel van het OCMW krijgen voorrang.

‘Niet overal kunnen personen die in een ploegensysteem werken terecht’, aldus voorzitter van het ASZ, Daisy Van Gheit. ‘Binnen het ziekenhuis hebben we een behoefteonderzoek uitgevoerd. De enquête  werd uitgebreid naar het personeel van het OCMW, inzonderheid naar de tewerkstelling in de rusthuizen. Uit het onderzoek blijkt een tekort aan opvang tussen 6 en 20 uur. Naar een uitbating ’s nachts was minder vraag.’

Het nieuwe dagverblijf komt op de terreinen van het ASZ aan de Merestraat. Het wordt een modulair prefab-gebouw. Het wordt zo gebouwd dat uitbreiding nadien zonder al te veel ingrepen aan het bestaande mogelijk blijft.

Het ASZ neemt ook de logistieke ondersteuning en de levering van maaltijden op zich. De stad staat in voor de administratie. Het OCMW levert het onderhoudspersoneel op basis van de tewerkstelling van personen met leefloon. ‘Alleenstaande moeders en vaders die in de procedure van de snelle tewerkstelling worden aangenomen, kunnen niet meteen een geschikte opvang voor hun kinderen vinden’, aldus voorzitter van het OCMW’, Patrick De Smedt. ‘Daarom wordt in de prioriteitsvoorwaarden rekening gehouden met hun situatie. De prijs voor opname wordt opgesteld op basis van het inkomen van de ouders.’

‘In Aalst zijn er 3000 kinderen tussen 0 en 3 jaar. We hebben opvang voor 750 kinderen. Daarin zijn initiatieven in de privé-sector begrepen. Er is dan ook een reëel tekort van 1 000 plaatsen.’