Het dierenasiel Sint-Hubertus is opnieuw bedreigd in het voortbestaan. Momenteel wordt door de diensten van Schepen De Meerleer en Schepen De Smedt druk gezocht naar een mogelijke definitieve oplossing. Feit is dat er pas onlangs duidelijkheid kwam in de voor een dierenasiel toepasselijke zonering (nl. KMO).
De schepenen wensen bij het zoeken naar een oplossing nu ook ILVA te betrekken, omdat op deze wijze ook de aanpalende gemeenten een inbreng kunnen doen. ILVA-voorzitter Marc Galle reageerde alvast positief.
Onlangs ontvingen de betrokken schepenen een delegatie van ongeruste sympathisanten, waarbij een petitie voor het behoud van het asiel overhandigd werd.