INVESTERINGSPROGRAMMA 1996

 

Tijdens de voorbije jaren werd vooral geÔnvesteerd in gebouwen : Karnavalwerkhallen,Academie voor Schone Kunsten, sporthal Moorsel, stadsarchief, Okapi, Belfort. In 1996 wordt op een totaal van 336 miljoen ruim 203 miljoen geÔnvesteerd in wegen en rioleringswerken.

 

Het stadsbestuur volgt met collectorwerken in Nieuwerkerken en Hofstade de water-zuiveringswerken van Aquafin en neemt zelf initiatief voor de zuivering van twee zware lozingspunten : de Molenkouterstraat met Molenbeek en de Bundelweestraat en Legeweg met de Meerbeek te Gijzegem.

In functie van de realisatievan het Totaal Rioleringsplan ( TRP) worden ook werken voorzien in de Van Langenhovestraat te Aalst, de Restertstraat te Nieuwerkerken en de St. Annastraat te Hofstade.

Er wordt ook ingespeeld op de geplande wegenwerken van het Vlaams Gewest aan de N411 en dit op het gedeelte Moorsel Dorp-Opwijksesteenweg en Klaarhaag - Dorp te Baardegem.

 

Voor gebouwen en gronden wordt 61 miljoen voorzien. De 141 miljoen voor het nieuw politiecommissariaat zal pas na de oplevering een financiŽle weerslag krijgen in de begroting

(onroerende leasing). In het eerstgenoemde bedrag zijn voorzien : de verbouwingswerken aan de vismijn, de nieuwe seinkamer voor de brandweerkazerne, nieuwe daken op het hoevegebouw van Kasteel Terlinden, de renovatie van het dak van het zwembad en de gevels op de binnenkoer van het stadhuis.Binnen hetzelfde budget is de aanleg van de omgeving sporthal Faluintjes en infrastuctuurwerken met gedeeltelijke heraanleg in het Astridpark voorzien. Ten slotte krijgen de gevel en de toren van het kerkgebouw te Gijzegem een opknapbeurt.

Het derde luik investeringen betreft vooral rollend materieel, machines en informatisering. Hier zijn 59 miljoen investeringen voorzien.

Na een grondige studie wordt in het kader van de meerjarenplanning een belangrijke inspanning geleverd om het gedeeltelijk verouderd wagenpark van de dienst uitvoering te vernieuwen met 6 kleine bestelwagens of camionettes, 6 lichte of zware vrachtwagens, een tweedehands zuig-en veegmachine, 2 motorfietsen voor de politie en een commandowagen en halfzware autopomp voor de brandweer.

Het informatiseringsproject van de politie wordt verder uitgebouwd. Ook in de bibliotheek en het tekenbureau Openbare Werken worden informaticaprojekten uitgevoerd.


Waar het verantwoord is en rekening houdend met de beperkte middelen wordt verouderd bureaumeubilair vervangen. De jaarlijkse aankoop van kunstwerken wordt met bijna 1 miljoen verhoogd voor de aankoop van een Valerius De Saedeleermonument.

Voor hulp aan kleine sportverenigingen wordt 5 miljoen vrijgemaakt.