KERSTBOOM AALST

 

 

 

Na de welgekende problemen vorig jaar met de aankoop van de kerstboom voor plaatsing op de grote markt,

heb ik dit jaar nauwlettend toegekeken op een tijdige aankoop van een degelijke kerstboom.

Onze diensten slaagden erin om een mooi groot exemplaar gratis geleverd te krijgen van de firma Arboral.

Dinsdag 7 december ll was de plaatsing gepland.

Maar…

De speling van het lot heeft de plaatsing ook dit jaar voorlopig vertraagd.

De “kerstboom” achtervolgt ons blijkbaar.

Bij het transport vanuit de Ardennen werd de boom zwaar beschadigd, zodat deze eigenlijk niet meer bruikbaar was.

Een ander exemplaar kan pas nu maandag geleverd worden omdat een nieuwe toelating aan de jachttoezichter  diende aangevraagd.

 

Bedenking in de rand:

De plaatsing van een kerstboom is van oudsher een Germaanse traditie, waarbij onze voorouders de kortste dag wilden ‘vieren’. Ze plaatsten toen groene takken als een voorbode van het leven dat zich altijd steeds vernieuwt, en ook met de hoop op de terugkeer van het licht in deze duistere periode.

Welnu , de kortste dag ligt nog een aantal dagen voor ons, dat is nl omstreeks 21 december.

Perfect in deze Germaanse traditie zal de kerstboom vanaf maandag en dus zeker ook op 21 december het Rond

Punt van de Grote Markt verlichten. De kerstboom staat dan ook in Aalst tijdens de eindejaarsperiode symbool voor samenhorigheid, over alle grenzen, van gelovig en niet- gelovig, groot en klein, blank en zwart, arm en rijk,…

 

Patrick De Smedt,

Schepen Openbare Werken en Patrimonium