Kinderopvang voor kwetsbare gezinnen.

 

In april 2009 opent in stedelijke basisschool De Notelaar, in de vrijheidsstraat in Aalst, een nieuwe kinderopvang. De opvang richt zich vooral op kinderen van kansarmen, allochtonen, werkzoekenden en andere kwetsbare gezinnen. Er zal plaats zijn voor tien kinderen tussen 18 en 36 maanden.

 

“Kinderen van wie de ouders werkzoekend of kansarm zijn, vinden vaak moeilijk een kinderopvang. Hetzelfde geldt voor kinderen uit allochtone gezinnen. Met deze nieuwe buurtgerichte kinderopvang willen we vooral hen bereiken”, zegt schepen van Sociale Zaken en Gezin Patrick De Smedtsp.a). Hij hoopt met de nieuwe kinderopvang enkele drempels weg te werken.

“Veel kinderdagverblijven werken met wachtlijsten. Daarbij komt nog dat veel kinderdagverblijven voorrang geven aan werkende ouders. Een andere drempel is dat kinderdagverblijven voorkeur geven aan kinderen van wie het vaststaat dat ze regelmatig naar de opvang komen. Werklozen of nieuwkomers die een opleiding willen volgen, vallen daardoor uit de boot. Ze hebben immers maar af en toe opvang nodig voor hun kinderen”, aldus De Smedt.

De buurtgerichte kinderopvang moet daar iets aan veranderen. “Ouders die niet werken en een opleiding starten, krijgen voorrang. Ook als een ouder plots werk vindt of een sollicitatiegesprek heeft, kan het kind bij ons terecht. Het kinderdagverblijf zal tevens kinderen opvangen waarvan het om sociale of pedagogische redenen nodig is dat ze tijdens de dag buiten het gezin verblijven. Ten slotte is er ook opvang voor kinderen van mensen die een cursus bij Leerpunt of in het Huis van het Nederlands volgen”, legt de schepen uit.

De nieuwe opvang zal ook aandacht hebben voor het multiculturele karakter van de buurt. “We houden in de bestaande kinderdagverblijven ook al rekening met diversiteit”, zegt Marianne Schollaert, opvoedster in kinderdagverblijf Duimelot.

 

Diversiteit

“Twee keer per jaar organiseren we een ontbijt waarbij de ouders een typisch gerecht uit hun cultuur mogen meebrengen. We letten ook op de eetgewoonten van de kinderen. Sommigen eten geen varkensvlees, anderen eten vegetarisch. Er zijn kinderen van Afrikaanse afkomst die pas in slaap vallen in een draagdoek. De opvoedsters dragen dan zo’n doek zodat het kind kan slapen. In het nieuwe kinderdagverblijf zullen we nog meer aandacht hebben voor zo’n zaken.