LAARZEN ZIJN NU OVERBODIG !

 

Ook Aalst ontsnapte de laatste jaren niet aan overstromingen, waarbij vooral Gijzegem een probleemgebied was.

De oorzaak was bekend, de oplossing was ingewikkeld en de bevoegdheden om ze te realiseren waren versnipperd.

De polder van de Beneden Dender waarin delen Mespelare, Hofstade en Mespelare gelegen zijn is eigenlijk een oud overstromingsgebied.

Bij langdurige neerslag en bij hoge waterstanden op de Schelde kan de Dender slechts tijdens beperkte periodes lozen op de Schelde. In die omstandigheden kan de Grote Beek en Molenbeek ook slechts enkele uren per etmaal lozen in de Dender. Het netwerk van waterlopen loopt dan vol en de overstromingen beginnen. Eerst komen de weiden en velden onder water te staan, bij zeer veel neerslag worden ook de wonwijken bedreigd.

Telkenmale zette het polder- en stadsbestuur zowel de civiele bescherming als de brandweer in met mobiele pompen, dikwijls met succes, soms ook zonder. Velen kregen dan water in de tuin, sommigen ook in huis.

Toen de schepen van openbare werken Patrick De Smedt tijdens zon trieste nacht ter plaatse geconfronteerd werd met het leed van de mensen nam hij het besluit er alles aan te doen om in overleg met alle betrokken partners (Gewest, Provincie, Aquafin, Dendermonde en Aalst) zijn technische diensten een oplossing te laten uitwerken.

Op korte termijn was de bouw van een ondergronds noodpompstation in de dijk tussen de Molenbeek en Dender nabij het Aquafin- overstort de enige haalbare en toelaatbare oplossing.

De ondertussen recent opgestarte pompoinstallatie bestaat uit 2 pompen met een capaciteit van 10.000 m per uur of 2.778 l per seconde. De alarmering gebeurt via de alarmcentrale van de stad Aalst, maar er is ook een automatische in werkingtreding op basis van meting van het peil waarbij in de Meersstraat water op straat begint te komen.

De gezamenlijke investering bedroeg uiteindelijk 805.000 Euro.

De kans dat de huizen nu nog overstromen is nu wel bijzonder klein geworden, 100% garantie is er echter nooit.

Hopelijk kunnen de laarzen nu opgeborgen blijven.

Het bestuur van de SP.a Gijzegem heeft het stadsbestuur, en in het bijzonder de verantwoordelijke schepen gefeliciteerd. SP.a raadslid Lucette Callebaut overhandigde uit dankbaarheid symbolisch een kleine dompelpomp versiert met rode rozen aan Patrick De Smedt.