Artikel uit het Laatste Nieuws – 20-21-22 juli 2007

 

Organisatie voor mensen in crisissituatie kampt met plaatsgebrek

Niemandsland wil aantal opvangplaatsen uitbreiden

 

 

Niemandsland uit de Lazaretstraat heeft nood aan meer opvangplaatsen. De organisatie vangt mannen en vrouwen op die in een crisissituatie zitten. Alleen zijn er niet genoeg plaatsen voor vrouwen met kinderen die door hun partner mishandeld of bedreigd worden. “Tot drie weken kunnen we een aantal vrouwen opvangen”, zeggen Guido Ossemert en Stef Muylaert van het CAW. “Voor langere opvang moeten ze naar Dendermonde. Dat willen we verhelpen want, spijtig genoeg, moeten heel wat vrouwen op ons beroep doen wegens familiaal geweld.”

 

Al sinds 1974 vangt Niemandsland in Aalst mensen op die in een crisissituatie zitten. De organisatie groeide uit een groep vrijwilligers die sinds 1972 tijdelijk daklozen bij hen thuis opvingen. Mannen die door hun partner uit huis gezet worden, hele gezinnen die hun huis kwijtraken of vrouwen die slachtoffer zijn van partnergeweld, kunnen allemaal bij Niemandsland terecht. Tenminste, als er plaats is.

“Daar schort het een beetje”, zeggen Guido Ossemert en Stef Muylaert van het CAW, waar Niemandsland een tak van is. “Op dit moment kunnen we langere opvang, tot zes maanden, aanbieden voor mannen. Voor mannen en vrouwen is er opvang mogelijk tot drie weken. Daarbovenop staan er altijd bedden vrij voor ‘crisisopvang’ om mensen een paar dagen onderdak te bieden als ze een woningbrand of een onbewoonbaarverklaring van hun huis meemaken. Onze organisatie is dan ook 7 dagen op 7 en 24 op 24 uur bereikbaar.”

Meer en meer krijgt Niemandsland vragen van vrouwen voor opvang wegens familiaal geweld. “Ook de Aalsterse politie stuurt meer mensen door die in een bedreigende familiale situatie zitten” zeggen Guido en Stef. “Die opvang is belangrijk om gezinsdrama’s te voorkomen, maar nu hebben we te weinig plaats. Met een tiental bijkomende kamers zouden we familiale crisissen beter kunnen beantwoorden.”

 

Niemandsland zit samen met het Sociale Huis en andere sociale vzw’s in de Lazaretstraat in een pand van het OCMW. “Het OCMW zoekt samen met die sociale verenigingen naar oplossingen waarbij ze kunnen verhuizen uit het gebouw, zodat er meer plaats komt voor opvang”, zegt OCMW-voorzitter Patrick De Smedt. “Het Sociaal Huis kan naar het onthaalcomplex van het OCMW en de jeugdzorg naar een gebouw van het OCMW in de Dr. De Moorstraat. Zo kunnen we plaats winnen voor extra bedden voor Niemandsland.”