Artikel uit Het Nieuwsblad 13 augustus 2007

 

         OCMW en CAWRA openen samen onthaaldienst in Gasthuisstraat

 

Meer ruimte voor crisisopvang in Sociaal Huis

 

Het OCMW en de Centra Algemeen Welzijnswerk Regio Aalst (CAWRA) brengen hun onthaalcentra onder één dak. Daarvoor wordt het parterre van het OCMW in de Gasthuisstraat omgebouwd. In de Lazaretstraat komt meer plaats v oor crisisopvang.

 

OCMW en CAWRA Regio Aalst of CAWRA zijn twee onthaaldiensten die op circa 200 meter van elkaar liggen. De eerste spitst zich toe op schuldbeheer en collectieve schuldbemiddeling. De andere organiseert schuldbegeleiding.

“We gaan beter coördineren en samenwerken”, zegt Guido Ossemerct, voorzitter van CAWRA. “Tenslotte zijn we met hetzelfde begaan : mensen in nood helpen. We vermijden dat de bezoeker van de ene naar de andere instelling doorverwezen wordt en telkens opnieuw zijn verhaal moet doen. Het openen van een tweede dossier wordt vermeden. Ook bundelen we middelen, kapitaal en de inzet van personeel met eenzelfde opdracht.”

De gezamenlijke onthaaldienst komt in het OCMW-gebouw. Stadsarchitect Hilde Eylenbosch werd aangezocht voor het uitwerken van een open en laagdrempelige inrichting. “Je moet je er onmiddellijk thuis voelen”, zegt OCMW-voorzitter Patrick De Smedt. “De onthaalfunctie van het OCMW is aan vernieuwing toe. Het leek ons de geschikte gelegenheid om de sociale samenwerking tussen overheidsinstelling en  privé-initiatief te optimaliseren. Deze samenwerking is er al jaren en resulteerde zes jaar geleden in het gezamenlijk oprichten, samen met de stad, van het Sociaal Huis. Wij plannen om in de toekomst de samenwerking uit te breiden met nog andere instanties.”

 

De vrijgekomen ruimte in de Lazaretstraat gaat naar de opvang Niemandsland van het Sociaal Huis. “Er is vooral nood aan crisisopvang voor vrouwen en jongeren”, aldus Guido Ossemerct. “De omvorming van de kantoren tot slaap- en woongelegenheid kunnen we doen zonder grote meerkost.”

In Niemandsland is er de klok rond crisisopvang voor daklozen en mensen in noodsituaties. Daarnaast is er nu enkel voor mannen een langdurige opvang met acht bedden.

Het secretariaat van CAWRA verlaat haar huidige locatie in het buurthuis ’t Spieken in de Botermelkstraat. Het wordt ondergebracht in het gerestaureerde mortuarium van het vroegere Sint-Elisabethgasthuis naast Niemandsland.