Artikel uit Het Nieuwsblad  10 januari 2008

 

 

OCMW EN HULPORGANISTIES GAAN VOORTAAN BETER SAMENWERKEN

 

Het OCMW sloot samenwerkingsakkoorden af met dertien hulporganisaties die de sociale en maatschappelijke uitsluiting en achterstelling bestrijden.

 

 

“In het verleden sloten de stad en het OCMW afzonderlijk overeenkomsten”, zegt OCMW-voorzitter Patrick De Smedt.

“Vanaf dit jaar coördineert, subsidieert en evalueert het OCMW alle actoren die actief zijn in de welzijnssector. Daardoor kunnen we de werking beter op elkaar afstellen”, verklaart directeur Pierre D’Haens. “In het verleden werd nogal eens naast elkaar gewerkt”. Het dienstencentrum in Herdersem en het DiabetesProjectAalst zijn twee nieuwe partners. Het dienstencentrum wordt ondergebracht in het Woon- en Zorgcentrum Denderrust. Het DiabetesProjectAalst verbetert van de zorg voor patiënten met suikerziekte door educatie en opvolging.

Ook binnen het opleidingscentrum De Loods en de Teledienst worden nieuwe projecten opgestart. De Loods opent het sociaal restaurant ’t Kookpunt in het buurthuis de Brug. Teledienst onderzoekt de haalbaarheid voor de oprichting van een sociale superette in Aalst. Voorzitter Luc Van Dorpe hoopt hiermee van start te gaan eind dit jaar.

De andere partners waarmee akkoorden werden afgesloten, zijn de sociale tewerkstellingsondersteuning van het VDAB, de vzw Palliatieve Zorgen, de naschoolse kinderopvang ’t Nest, boerderij de Loods, de jeugdzorg in dagcentrum De Vlier, het Centrum Algemeen Welzijnswerk regio Aalst (CAWRA), het buurtcentrum Parol en de vierdewereldgroep Mensen voor Mensen.