HERINRIHTING OMGEVING ST MARTINUSKERK

 

Na het bouwverlof beginnen de werken voor de herinrichting van de Sint-Martinusomgeving en de Onderwijsstraat. Daarmee wordt de verkeersvrije zone van de Oude Vismarkt gelinkt aan de verkeersvrije Kerkstraat en de Grote Markt. De omgeving van de Sint-Martinuskerk wordt een verkeersarme zone, aangeduid door een "poorteffect" in de Pontstraat ter hoogte van de Bertha De Dekenstraat. De rijweg wordt daar versmald naar 4,2 meter, er komt een 8 meter lang verkeersplateau in rode betonstraatstenen en men zal er ook plantvakken plaatsen. Naar de Bertha De Dekenstraat worden verkeersgeleiders in witte en zwarte betonstraatstenen aangebracht om de scheiding met de binnenstad, met een ander verkeersregime aan te geven.

De Onderwijsstraat wordt volledig verkeersvrij heraangelegd in mozaïekkeien en er komen 5 bomen en 2 zitbanken.

Rond de kerk komt een rijweg en de voetpaden worden aangelegd in plaveien van harde zandsteen. Wie enkel in de Pontstraat moet zijn, kan terugrijden via een rotonde, aangelegd in kasseien. Men voorziet 8 zitbanken, 13 bomen en 54 fietsenstallingen. Rond de kerk zal men niet meer kunnen parkeren. Volgens de politie zal dit geen problemen geven omdat er in de Burcht voldoende parkeergelegenheid is.

Het toelaten van auto's maakt het voor de ouders van schoolgaande kinderen alleszins gemakkelijker. Er is zelfs een speciale strook voorzien om de scholieren uit de auto te laten stappen.

Op het kerkplein worden aan de oversteekplaatsen speciale blindengeleidetegels aangebracht. Dit zijn rubberen tegels met een profiel, zodat men met de blindenstok kan voelen waar men kan oversteken. Een primeur voor Aalst !

Aan het Sluierstraatje wordt een laad- en losruimte aangelegd.

In de Pontstraat, tussen de kerk en de Stoofstraat, wordt de rijweg 5,5 meter breed, met langs één kant eveneens een laad- en losruimte. De voetpaden bestaan uit plaveien van harde zandsteen en er worden 2 bomen geplant.

Ook langs de verbinding met de Oude Vismarkt komt opvallend veel groen. Men voorziet 22 bomen en 10 zitbanken. Er komen ook 40 plaatsen voor de fietsers. Dit alles moet resulteren in een herwaardering van de historische stadskern, het creëren van een veilige zone rond de Dames van Maria en het Sint-Jozefscollege, een culturele as tussen Oud Hospitaal, Sint-Martinuskerk en de Grote Markt, het scheppen van een pleinfunctie aan de Sint-Martinuskerk en uiteraard ook zorgen voor een betere woonomgeving en het stimuleren van wandel- en fietsverkeer in de binnenstad.

Alleen de Hopmarkt moet nog als groen plein heraangelegd worden, maar dat is toekomstmuziek.