ACTIVERING EN HEROPSTART SOCIAAL VERHUURKANTOOR

 

Momenteel is er nog steeds een groot tekort aan sociale woongelegenheden in Aalst. Een 1000 tal mensen staan op de wachtlijsten van de sociale huisvestingsmaatschappijen. In het Ruimtelijk Structuurplan Aalst wordt een bijkomende input van 900 sociale woongelegenheden gepland.

Een aanvullend instrument om snel het aantal woningen te verhogen is een sociaal verhuurkantoor. Zo’n verhuurkantoor huurt privé-woningen in om ze daarna door te verhuren aan mensen die mogelijks bij een rechtstreekse verhuring om één of andere reden (inkomen, geaardheid, afkomst, … enz) geweigerd zouden kunnen worden. De eigenaar – verhuurder is in deze formule alvast zeker van zijn maandelijkse huishuur en weet dat na het verstrijken van de huurovereenkomst de goede staat van de woongelegenheid gegarandeerd wordt.

Reeds in 1986 werd er door het Aalsterse  OCMW een sociaal verhuurkantoor opgericht. In de loop der jaren verloor dit initiatief echter de erkenning en subsidiering.

In het teken van een betere hergroepering van taken wordt na Nieuwjaar de ondertussen afgeslankte werking overgeheveld naar de stad, in casu de woonwinkel.

De verantwoordelijke schepen Patrick De Smedt (sp.a) wil het sociaal verhuurkantoor onmiddellijk na nieuwjaar activeren. In een eerste fase worden reeds een 17 woningen of appartementen momenteel nog in huur door OCMW overgeheveld naar de woonwinkel, tegelijkertijd zal actief gezocht worden naar bijkomende woongelegenheden.
Eigenaars die geinteresseerd zijn kunnen vanaf volgend jaar kontakt opnemen met de woonwinkel op het stadhuis. Het is ook de bedoeling om woongelegenheden in minder goede staat in te huren, te verbeteren en daarna door te  verhuren. De eventuele noodzakelijke verbeteringskost wordt verrekend via de te betalen huishuur aan de eigenaar.