Welkom in de woonwinkel !

 

“Iedereen heeft recht op een goed en betaalbaar dak boven zijn hoofd”.

 

Wil je weten hoe de fiscale woonbonus werkt ? Heb je vragen over energiebesparende investeringen in je woning ? Wens je te weten hoe je een renovatiepremie of huursubsidie aanvraagt ? Overweeg je een woning te kopen? Wens je een sociale huurwoning aan te vragen? Hoe bekom je een ongezond-, ongeschikt- of onbewoonbaarverklaring? Is er crisisopvang in Aalst? Hoe bekom je een OCMW huurwaarborg? Wil je een privéwoning verhuren via het sociaal verhuurkantoor? Waar kan je een serviceflat huren ? Waar kan je terecht voor begeleid wonen? Waar kan je de huurders- of eigenaarsbond bereiken?

Met al die en nog meer “woonvragen” kan je terecht in de Woonwinkel van de stad Aalst, gelegen in de Zwarte Zustersstraat 8, Aalst (aan de achterkoerparking van het stadhuis) tel 053 732426.

 

Wonen is duur. Zeker met een laag of gemiddeld maandinkomen is het op de private markt praktisch onmogelijk om een degelijke woning te vinden voor een betaalbare  prijs. Eén van de meest  frequent gestelde vragen in Aalst is dan ook het verkrijgen van een sociale huurwoning. De wachtlijsten zijn lang. Momenteel moeten geïnteresseerde huurders voor hun inschrijving aankloppen bij verschillende Aalsterse sociale huisvestingsmaatschappijen.

 

De Stedelijke Woonraad is dan ook vragende partij om te werken met een centrale inschrijvingslijst. Op die manier moet de aanvrager zich slechts 1 keer laten inschrijven en slechts 1 keer zijn of haar “verhaal doen” en de nodige documenten voorleggen. Het wetelijk toewijzingssysteem in volgorde wordt dan algemener, vlotter en transparanter.

Omdat dit eerdere voorstel van de bevoegde schepen Patrick De Smedt  nog steeds niet aanvaard werd door sommige Aalsterse huisvestingsmaatschappijen heeft raadslid Lucette Callebaut, als lid van de nationale sp.a werkgroep armoede en huisvesting, het  voorgesteld  om op te nemen in de beleidsvoorstellen voor het komend sp.a ideologisch congres.

 

In de schoot van de Woonraad is ook een werkgroep actief rond de opmaak van een woonplan. In een eerste fase worden rond de woonproblematiek zoveel mogelijk knelpunten in kaart gebracht, gegevens verzameld en informatie geinventariseerd.  Het is de bedoeling om met al die informatie een heus woonplan op te maken met mogelijke dringende èn lange-termijn oplossingen. Het woonplan is een dynamisch instrument dat rekening houdt met de voortdurende veranderingen in de samenleving.  Dit weerspiegelt zich o.a. in de vraag naar diverse woonvormen. Een jong gezin met kinderen heeft andere woonwensen dan een alleenstaande bejaarde dame. Een nieuw samengesteld gezin, waarbij de beide partners kinderen meebrengen uit een vorige relatie, heeft nood aan een groter huis dan een eenoudergezin met 1 kind. Het streven naar sociale woonmix en een goede woonomgeving mag bovendien niet uit het oog verloren worden. Ook waken over kwaliteitsverbetering op de privé huurmarkt is van belang. Leegstand en verkrotting maar ook de “huisjesmelkers” die schandalige huurprijzen vragen aan de zwaksten in onze maatschappij dienen aangepakt.

 

Kortom een integraal woonbeleid is nodig: mensen die te kampen krijgen met woonproblemen hebben meestal ook financiele problemen, hebben vaak ook last met hun gezondheid, hebben het moeilijk op het werk of in hun gezin.

Wonen is dus meer dan het hebben van een dak boven het hoofd.

Wonen is een basisrecht, ook in Aalst. En hier maakt de sp.a blijvend werk van.

 

 

Voor meer info, neem kontakt met:

Patrick De Smedt, schepen huisvesting tel 0475/847412

Lucette Callebaut, gemeenteraadslid tel 0474/314726

Joris De Moor, voorzitter woonraad tel 0479/910075