07/2004 

Stemplicht of stemrecht

 Zoals de meeste plichtsgetrouwe burgers zijn wij op 13 juni naar het  ons opgegeven stemlokaal getrokken. Misschien hebt U, zoals menig ander, tot in het stemhokje getwijfeld boven welke lijst, of naast welke namen je het bolletje rood zou kleuren.

 

U kon kiezen voor de liberalen die, alsof het een nieuwe religie is, geloven dat door lastenverlaging (dus minder inkomsten voor de gemeenschap) onze consumptiemaatschappij  overeind kan blijven. Of misschien lagen de socialisten U bete,r en vindt U het best dat in deze fysiek en mentaal slopende slopende kennis- communicatie- en mobiliteitsmaatschappij, de gezondheidszorg, het onderwijs, de post, het internet en het openbaar vervoer, zoniet gratis, dan tocht voor iedereen betaalbaar moet zijn. Wie weet vond U zoals de Christen-democraten dat er wat te veel beloofd en te weinig gerealiseerd was en hebt U meer vertrouwen in de boertige en hautaine intelligentie van een Dehaene, en meent U dat de Stevaerts en Ancieaux’s beter achter de cafétoog en de jeugdbeweging waren gebleven. Of zag U wat in de Vlaams-nationalistische theorie die stelt dat een multiculturele maatschappij een utopie is en andere culturen hoogstens een bevruchtingsfactor kunnen zijn, maar dat immigranten zich uiteindelijk toch moeten assimileren in onze maatschappij.  Ook kan ik mij voorstellen dat U het verdwijnen van de Groenen uit het federale parlement, wat te veel van het goede vond en denkt U dat zonder hen de groene reflex die de laatste jaren in andere partijen aanwezig was, zal verdwijnen bij het ontbreken van een ecologische zweeppartij.

 

Misschien kon U niet kiezen en zocht U naar een partij die het  “linkse” sociaal-economische gedachtengoed met de “rechtse” sociaal-ethische waarden verenigde, en hebt U bij het ontbreken daarvan, gewoon een streep over uw stembrieven getrokken. Misschien zou U helemaal niet gaan stemmen indien de opkomstplicht er niet was.

 

Alhoewel er uit vrijwel alle partijen voorstellen worden gedaan om het participeren van burgers aan de besluitvorming te verhogen en verbeteren, zijn er wel meerdere partijen voorstander om de stemplicht af te schaffen. Men heeft het dan over de "mondige burger" het optimaliseren van de democratie en het dichten van de kloof tussen de mensen en het beleid.

 

Waar de afschaffing van de stemplicht daar een plaats in vindt is mij niet direct duidelijk, noch heeft mij daar iemand het nut er van kunnen uitleggen. Wat is er nu democratischer dan aan iedereen te vragen wie en welke strekking hij vertegenwoordigd wil zien?

 

Hoewel ik zelf, sinds de invoering van de kiesdrempel, niet hoog oploop met ons kiesstelsel, waardoor er steeds een klein deel van de stemmen in feite naar een andere partij gaan dan waarvoor zij bedoel waren, komt het er (voorlopig) toch nog op neer dat de meerderheid die gevormd wordt toch kan bogen op het stemgedrag van de meerderheid van de bevolking. In geval van stemrecht, en een lage opkomst, gebeurd het al eens (zoals in Nederland) dat er aardig wat minder dan 50% van de bevolking heeft gestemd op de partijen die de meerderheid vormen.

 

In feite brengt de afschaffing van de stemplicht juist het verminderen van de participatie van de bevolking aan zijn eigen bestuur met zich mee, en  is dus ondemocratisch.

 

Ja, ik hoor het allemaal wel: minder plichten en meer rechten, vrije keuzes.

Voorstanders van de afschaffing stellen dat ongeïnteresseerden in de politiek daar dus ook geen doelbewuste mening over hebben, dus moet je die mensen ook niet verplichten om te gaan stemmen...en een mening te hebben.

 

Een recht moet vrij kunnen uitgeoefend worden en mag geen plicht zijn, zeggen progressieven. Op sommige vlakken moet men burgers, in hun eigen belang verplichten om van hun recht gebruik te maken, menen anderen (zijn ze daarom minder progressief?)

Hoe dan ook is er, sinds de toekenning van stemrecht aan allochtonen zonder de Belgische nationaliteit,  een vorm positieve van discriminatie… Zij hebben nu stemrecht, maar geen stemplicht!

 

Een oeverloze discussie, waar zeker de in vorige alinea genoemden geen boodschap aan hebben.

 

En bovendien, wordt er iemand beter van? En zo ja, wie dan wel, en waarom? Als mij dat iemand kan uitleggen, dan kunnen we verder zin geven aan dit onderwerp!

 

Renaat van Poelvoorde