Ontwaakt, su´cide-plegenden der aarde

april 2014       

Wij maken ons grote zorgen  over de betaalbaarheid van de pensioenen en onze sociale zekerheid, vinden de vertraging van onze koopkrachtstijging problematisch, en trachten elkaar de loef af te steken met (nutteloze) oplossingen voor ons terminaal kapitalistisch sociaaleconomisch systeem.

De jaren durende financieel-economische crisis, welke de rijken nog rijker maakte, het legertje minderbedeelden groter maakte, en de middenklasse tot milderen van hun verwachtingen noopte, is nog niet volledig uitgewoed, of (weer) een internationaal conflict, ( Oekra´ne) komt de twijfelende economische groei hypothekeren.

Ondertussen krijgen milieubewegingen, welke men een paar decennia terug als lastige geitewollensokkenbrijers, en af en toe een milieuwetje toewierp om hen de mond te snoeren,  steeds meer bijval van wetenschappers,  daarbij ondersteund door de nu reeds zichtbare gevolgen van het ontbossen van half Afrika, en het stelselmatig kappen van de Zuid-Amerikaanse regenwouden, gepaard gaande met een wereldwijd massaal aangroeiende hoeveelheid van broeikasgassen en fijn stof.

Als gevolg daarvan organiseren wij jaarlijks internationale milieuconferenties waar wij, op zich al achterhaalde beloften tot minder uitstoot van schadelijke gassen doen, wetende dat wij ze niet kunnen (willen) nakomen. En als het ware, om onze onwil te onderstrepen, sturen wij steeds meer personen- en vrachtwagens op het meer groeiend aantal kilometers beton en asfalt. 

De klimaatverandering overschaduwd alle andere milieuproblemen, zoals ons afvalprobleem, de luchtvervuiling, en de aankomende voedsel- en waterbevoorradingsproblemen. 

Zopas verscheen het nieuwe klimaatrapport van de Verenigde Naties. En dÓt is pas iets om ons zorgen over te maken. Het gaat hier namelijk om het meest uitvoerige onderzoek naar de gevolgen van de klimaatverandering dat ooit is uitgevoerd.

 

Honderden miljoenen mensen zullen tegen het einde van deze eeuw moeten verhuizen als gevolg van de klimaatverandering. Volgens het rapport zal de opwarming van het klimaat de wereld onder enorme druk zetten.

Maar dat is nog lang niet alles.  Het rapport voorspelt nog meer ellende, zoals hittegolven en immense gezondheidsproblemen, dalende oogsten en toenemende ondervoeding bij kinderen.

Zo zouden honderden miljoenen mensen voor het einde van deze eeuw moeten verhuizen door overstromingen en het verlies van land aan zee, vooral in AziŰ. Ook het risico op gewelddadige conflicten zal toenemen.

Het VN-klimaatpanel voorspelt ook een gemiddelde daling van de opbrengsten van gewassen met 2 procent per decennium voor de rest van de eeuw, en dat terwijl de vraag naar voedsel snel zal groeien.

Als gevolg daarvan zou ondervoeding bij kinderen dan weer met ongeveer een vijfde toenemen. Als er niets ondernomen wordt, dan zouden er tegen 2050 wereldwijd 20 tot 25 miljoen ondervoede kinderen van 5 jaar of jonger bijkomen.

We zullen volgens de VN ook steeds vaker te maken krijgen met hittegolven en daaropvolgende branden, en een daardoor groeiend risico op ziektes, ontstaan in voedsel en water.
Bovendien zal de strijd om drinkbaar water op het scherp van de snee gevoerd worden.

Als de temperatuur 2,5 graden Celcius stijgt boven het pre-industriŰle niveau wordt het economische verlies geraamd op 0,2 tot twee procent. Kijkende naar het huidige globale bbp, zou een verlies van twee procent gelijk zijn aan 1,4 biljoen dollar minder aan economische output.

Ik zou zeggen, voor zover het nog niet te laat is: Ontwaakt suicide-plegenden der aarde, en ga de strijd aan met de domheid van uw gedrag.

Renaat Van Poelvoorde

 

ęRVP-2014