De leugen van de 'Tax Freedom Day' 

       juli 2012          

Ieder jaar in juni, doen de media om ter meest hun best ons de stilaan populair geworden volksverlakkende halve waarheid op de mouw te spellen dat wij de helft van ons verdiende loon aan 'de staat' afstaan, en dus maar pas eind juni voor onszelf beginnen te werken.

Is het zo niet een leugen, dan toch een halve waarheid omdat men kijkt naar wat je betaalt aan belastingen, btw , taksen, en sociale zekerheid, maar niet naar wat je van 'de staat' ontvangt. Daarover geen woord. Een halve waarheid is bijgevolg zeker in dit geval een hele leugen. 

De leugen is niet dat je als gemiddelde hard werkende Belg (de cijfers zijn het gemiddelde van België) 50% of meer van je loon afdraagt aan de staat. De leugen is wel de conclusie dat je werkt voor de staat of dat de staat de helft van je loon inpikt

Om dat duidelijk te maken: volgende fictieve voorbeeldberekening: Een gezin met drie, nog studerende  kinderen, 15, 18 en 20 jaar. Een echtpaar met een bruto gezamenlijk jaarinkomen van € 78.000. Volgens de 'Tax-freedom-Day'-stelling gaat daarvan dus ongeveer € 39.000 naar 'de staat'.

Laten wij nu eens narekenen hoeveel zij daarvan rechtstreeks en onrechtstreeks terugkrijgen van die 'staat': € 7.268 aan kindergeld; Onderwijskost, gedragen door 'de staat': €14.100 voor hun hogeschoolstudent, en €15.428 voor hun 2 middelaarscholieren; 'De politie en brandweer kost de staat gemiddeld €318/burger/jaar, dus voor de vijf gezinsleden kost dat €1590. In het totaal krijgt het gezin dus jaarlijks al minstens €38.386 van de 39.000 euro betaalde belastingen terug, en hebben zij in wezen effectief  amper €614,-  ( =1.6% van hun arbeidsinkomen), betaald als bijdrage aan alle andere gemeenschapsvoorzieningen, zoals daar zijn: wegen, openbare verlichting, openbare dienstverleningen, e.a.

Als we, samen met de onrechtstreekse 'terugverdieneffecten' van die gemeenschapsvoorzieningen en -dienstverleningen, dan ook nog eens de subsidieringen, belastingsverminderingen, ziektekosten, en pensioenen in rekening brengen zal dit gezin meerdere jaren heel wat meer van de staat teruggekregen hebben dan zijn betaald hebben.

 

Het verminderen van 'het overheidsbeslag', zoals men dat noemt, zal voor de hard werkende Vlamingen misschien een hoger  netto loon betekenen, maar zullen ze met dat hoger loon via andere wegen ook meer gaan betalen voor het onderwijs van hun kinderen, de gezondheidszorg, het rijden op de wegen, ziekteverzekering, een bijkomende pensioenregeling, werkloosheidverzekering e.d.

Als de overheid minder gaat uitgeven voor sociale verzekering, onderwijs, gezondheidszorg, openbaar vervoer, enz. zullend e opengevallen gaten gretig ingevuld worden door de privé sector om daar in te investeren en winsten te realiseren.  Als resultaat daarvan zal de Belgische burger (veel) meer betalen voor een, zoals blijk in landen waar dit het geval is, waarschijnlijk slechter product. Zo ligt bvb de kost van de gezondheidszorg, alsook deels het onderwijs, in de VS, welke in handen van  'de vrije markt', veel hoger dan in de landen met een sociale ziekteverzekering. Diegenen met voldoende inkomen hebben er toegang tot een goede gezondheidszorg en goed onderwijs. Anderen zijn aangewezen op de gezondheidszorg of het onderwijs dat wegens onderfinanciering door de overheid van lamentabele kwaliteit is.

Dat de steeds weerkerende kritiek op de Belgische  zogenaamde hoge belastingdruk vrijwel uitsluitend uit rechtse, en zelfs centrumrechtse hoek komt, hoeft niet te verwonderen. De vrije markt, waarvoor de liberale politici garant staan heeft er alle voordeel bij.  Evenmin kan men het de onwetende burger kwalijk nemen dat hij, bij gebrek aan enige tegenwind, daar volledig in meegaat .

Dat men daarentegen van uit linkse en centrumlinkse hoek daar niet adequaat op reageert om die volksverlakkende ballon door te prikken, en bvb met een vergelijkende studie  over belastingdruk én de 'gemeenschapsreturn', in de landen waar het overheidsbeslag op het eerste zicht veel lager is, komt mij minder begrijpbaar voor.

Natuurlijk moet en kan een overheid efficiënter werken, maar, in omstandigheden dat men wegens plaats- en personeelsgebrek veroordeelde criminelen vrij moet laten rondlopen, bij gebrek aan personeel en degelijk materiaal een aanzienlijk deel van (door rijken) te betalen belasting ontdoken wordt, en door onderfinanciering ouderenzorg in de vernieling dreigt te raken, het voorstellen dat door efficiëntie vrijgekomen euro's voor belastingvermindering kunnen zorgen, is niet alleen een leugen maar daarenboven opportunistisch volksbedrog.

   

Renaat Van Poelvoorde

©RVP-2012