Het Laatste Nieuws – 14 mei 2012

69 locatiepremies voor onthaalouders uitbetaald

De stad Aalst betaalde in 2011 69 locatiepremies voor onthaalouders uit. Sinds 2009 voorziet de stad Aalst een jaarlijkse locatiepremie van 250 euro voor onthaalouders die aangesloten zijn bij de dienst Onthaalouders, zelfstandige onthaalouders en zelfstandige kinderdagverblijven die werkzaam zijn in Aalst. "De locatiepremie kent een stijgend succes" zegt gemeenteraadslid Sam Van de Putte (sp.a). "Met de locatiepremie wil de stad de kinderopvanginitiatieven ondersteunen en hun beroep aantrekkelijker maken. Deze premie kan bijvoorbeeld aangewend worden als tussenkomst in de stijgende prijzen voor elektriciteit en verwarming van de lokalen waarin de opvang plaatsvindt." In 2009 betaalde de stad 61 premies uit, in 2010 waren dat er 66. "In 2011 kregen 54 onthaalouders van de stad, drie zelfstandige onthaalouders en 12 kinderdagverblijven extra ondersteuning", zegt de bevoegde schepen van Gezin Patrick De Smedt eraan toe. Om in aanmerking te komen moeten onthaalouders en de zelfstandige kinderdagverblijven aan bepaalde kwaliteitsvoorwaarden voldoen. Zo moet men jaarlijks een bepaald aantal uren vorming volgen die verband houdt met de opvangactiviteit, minimum één jaar actief zijn en nog werkzaam zijn op het moment van de premieaanvraag. Zelfstandige onthaalouders en zelfstandige kinderdagverblijven moeten ook over een attest van toezicht van Kind en Gezin beschikken. (RLA)