Ontmoetingshuis “De Brug” zit in de lift

Sinds de nieuwe huurtarieven voor ontmoetingshuis De Brug aan Hertshage van toepassing zijn, vinden meer verenigingen en buurtbewoners hun weg naar  De Brug. Het buurthuis zit nu duidelijk in de lift !

Het nieuwe verhuurreglement wijzigt eigenlijk op drie belangrijke punten.

Voor alle Aalstenaars is er nu één tarief. Vroeger waren er aparte tarieven voor de onmiddellijke buurtbewoners wat concreet kon betekenen dat iemand die in de ene straat woonde een pak meer moest betalen dan de buur om de hoek. Dit onderscheid is volledig weggewerkt.

Bovendien werd de huur van de grote zaal (of Daenszaal) nu véél goedkoper. De grote zaal gebruiken was peperduur. Nu is het veel interessanter voor organisatoren om naar De Brug te komen (ook in combinatie met de keuken). De tarieven voor de andere zalen bleven ongeveer gelijk

Derde belangrijke wijziging is de manier om de huur te berekenen. Vroeger werd er gerekend per dagdeel. Het kon dus eigenlijk zijn dat je de zaal maar een paar uurtjes nodig had, maar wel voor een volledig dagdeel moest betalen. Niet echt uitnodigend was dat. Nu worden slechts de effectieve uren, met een minimum van drie, gerekend. Bovendien is nu ook een televisie, dvd en beamer ter beschikking.

Een zaal in De Brug huren is met het nieuwe reglement heel wat voordeliger geworden voor Aalstenaars. Vanaf de invoering van dat reglement werd duidelijk dat het ontmoetingshuis beter functioneert.  Heel wat mensen en verenigingen hebben blijkbaar op de betere voorwaarden gewacht.

Muziek- en theateroptredens, allerhande feesten, colloquia,…  De Brug staat voor alles open, uiteraard met respect voor de buurt en de infrastructuur. Voor de weekendaktiviteiten is een redelijk compromis bereikt ifv de eventuele ongemakken voor de buurt : 2 weekends per maand zijn aktiviteiten toegelaten tot 24 u, twee weekends per maand tot 4 u ’s ochtends.

Een zaal reserveren kan enkel via het secretariaat op 053/73 21 95 of 053/73 21 96. De huurder vult op een aanvraagformulier de gewenste ruimte, datum en aantal uren in.  Op basis van dit ondertekend formulier maakt het ontmoetingshuis een reservatiecontract en factuur op.

 

Ondertussen is de opstart van het buurtrestaurant/cafetaria ism met de Loods een groot succes.

 

Het stadsbestuur hoopt met dit gloednieuwe gebouw een antwoord te bieden op de vraag naar kwalitatieve en vooral betaalbare infrastructuur, voor allerhande aktiviteiten, waar in Aalst zoveel vraag naar is. “De Brug”, een écht ontmoetingshuis voor iedereen, slaat hiermee letterlijk een brug voor de bewoners van rechteroever naar die van linkeroever en vice versa.

 

De nieuw samengestelde stuurgroep vergadert geregeld, evalueert en stuurt bij waar nodig.

 

Welkom in “De Brug”!

 

 

Patrick De Smedt

OCMW Voorzitter

Schepen van Welzijnsbeleid, Sociale Zaken en Gezin