De betekenis en waarde

  van woorden in de politiek.

Augustus 2014       

Het regeerakkoord van de Vlaamse regering toont (nog maar eens) aan wat het woord van een politicus waard is: NIETS, ZERO, NADA. Dat hebben alle partijen van de nieuwe Vlaamse regering omwille “dat er nu eenmaal moet worden samengewerkt, en men tot compromissen moet komen” nog maar eens duidelijk aangetoond. Elke partij heeft, de ene wat vlugger dan de andere, meerdere van hun, O zo belangrijke ‘strijdpunten’ zonder verpinken ingeslikt. Hun ‘goesting’ die ze tijdens de verkiezingscampagne tot vervelens toe kenbaar maakten, schijnt gebleven te zijn, alleen zijn de ingrediënten van die goesting enigszins gewijzigd.

Zo is het nu voor de N-VA belangrijk om zo vlug mogelijk economische herstelmaatregelen te treffen, zonder daar
ook maar één bijkomende communautaire letter toe te voegen, of te wijzigingen, laat staat nog een woord te zeggen over de zó “noodzakelijke confederalisering, zonder welke om het even welke hervormingsmaatregel volslagen nutteloos is”. Althans zo werd bij hoog en bij laag op al haar congressen vanaf de ’kansel’ door BDW & Co beweerd, en was dit in alle interviews en debatten voor hen een ‘condicio sine qua non’. Zonder dat, was het volgens hen nutteloos aan economische hervormingen te beginnen.

Vandaag schijnt dat helemaal niet meer belangrijk te zijn, en heeft die partij, welke volgens het hoofdpunt van haar statuten het einde van de staat België nastreeft, nog voor ze daadwerkelijk in de federale regering zit, zich reeds verbonden om dit land, de lamlendige luie walen incluis, in nationale eenheid braaf te besturen, tot eer en glorie van al wie, en alles wat, zij al jaren bestrijdt.
En om hun ‘eerlijkheid’ te bewijzen, gaan ze alvast beginnen met het loyaal uitvoeren van de door hen als dusdanig bestempelde “nutteloze, Vlaanderen veel geld kostende, en alles ingewikkelder makende zesde staatshervorming, welke door de anti-Vlaamse regering Di Rupo is ineengekwanseld”. Maar dat laatste is, CD&V en Open VLD, gezien zij hun voorgaande verkeerde partnerkeuze uiteindelijk berouwen, deemoedig vergeven.‘ Als tegemoetkoming daarvoor heeft N-VA-top zich op twee maanden tijd deskundig tot de Tjeverij-ideologie bekeerd.

En dan is er de aloude vertrouwde ‘centrum’ partij, midden in het bed liggende, en steeds voor een triootje te vinden, onder voorwaarde dat zij de standjes mocht bepalen, en er ook het meest plezier mocht aan beleven. Opeens verscheen daar een zwarte ridder op een geel paard, die zowel lakens als matras ging bewerken en twee derden van het bed ging innemen. Wie bij hem wou slapen had de keuze, ofwel alleen met hem, ofwel het resterende deel met iemand anders delen. Zijn liefde verklarend aan de Tjevenkoningin scheen haar niet te bekoren, want zij bezwoer haar hofhouding en voetvolk ‘die man niet te geloven’. Hij had een ruwe reputatie, en was gekend voor zijn afkeer van frivole strikjesdragende leukerds.
Maar wie gedacht had dat het ‘voorspel’ dat de zwarte prins met de oranje schone hen alleen tot de uiteindelijke daad zou voeren, had het mis. Op het laatste moment kwam de wulpse blauwe freule het stel nog vlug vervoegen. De Oranje schone bleek een travestiet te zijn, en wou onder voorwaarde het federale mogen te derigeren, vervangen door twee dartele hofdames. De zwarte NV-A prins, die sowieso niet niet goed met travestieten overweg wist, kon dat best pruimen, dus was het een win-win-standje


 

Tot zoverr het Tjevenverhaal van de CD&V, die ondanks dat bijna de helft van haar verkozenen uit ACV-kringen komt, en al enkele jaren van het midden, naar de rechtse kant van het centrum aan het schuiven was, met deze Vlaamse en in de stijgers staande federale regering, zich helemaal naar de rechtse grens van het centrum heeft begeven. De bestaansreden van haar vakbond kan stilaan in vraag worden gesteld, en deze kan misschien beter fusioneren met de liberale ACLVB, die daar aan de rand van het blauwe nest ook maar voor spek en bonen bijzit

Dat het CD&V zich tijdens de kiescampagne hoede om te veel aan N-VA-bashing te doen, was, gezien de aard van het beestje niet abnormaal. Hoe dan ook wekte zij tijdens die periodevoor haar kiezers de indruk dat zij in beide regeringen voor een ‘leidende rol’ ging. Gezien de onoverbrugbaarheid van de grote achterstand die zij in de peilingen op N-VA had, kon dat alleen maar betekenen dat, indien mogelijk, zij de voorkeur gaf aan de voortzetting de voorgaande federale coalitie, en een gelijkaardige Vlaamse tripartiete.

CD&V-kopman Kris Peeters stelde voor de verkiezingen  dat 'De Vlaming' helemaal niet op een doord e N-VA geleide Vlaamse regering zat te wachten, en bezweerde 'de kiezer' "die mensen zeker niet te geloven". Groot was bijgevolg de verbazing bij oplettende waarnemers als achteraf bleek dat sinds de eerste dag na de verkiezingen CD&V zich al had vastgeklonken aan de logische formateur van de Vlaamse regering en onmiddellijk gesprekken met de N-VA aanknoopte, daarbij Open VLD en SP.A volledig buiten spel zettende.

Hoe dan ook van de drie miljard belastingvermindering voor de burger is in dit regeerakkoord alvast niets terug te vinden. Op het federaal niveau is daar zelfs nog veel minder ruimte voor, dus dat strijdpunt kunnen deCD&V-kiezers alvast op hun buik schrijven. Een zoektocht doorheen het regeerakkoord naar de 13 miljard euro meer-uitgaven voor wie het nodig heeft: gepensioneerden, zieken, armen, personen met een handicap. Ook voor extra kinderopvang voor al die hardwerkende ouders, blijft vruchteloos. Het lijkt alsof men het woord ‘meer-uitgaven’, voor zover het sociale middelen betreft, in het regaarakkoord gewoon door ‘bezuiniging’ heeft vervangen.

En dan is er, naar hun eigen zeggen, dé enige centrumrechtse sociale partij: Open VLD.  Je weet wel, de partij die vond dat N-VA een partij was die het land kapot maakte, en die nòòit in een regering zou stappen die de huidige 'Oosterweelverbinding' wil uitvoeren, maar nu vrij en blij dat zij mee mag doen, een bocht van 180° heeft gemaakt. Zij is trouwens wat blij, dat gepensioneerden nu niet meer gratis in bus en tram mogen, en de Electriciteits- en waterfactuur aardig wat duurder worden. Zij laten namelijk "niemand achter", ook niet als het gaat om delen in de bezuinigingskosten. Zo kennen we die liberale sociale partij!

En ten slotte de Franstalige liberalen, die in de strijd voor de meest Francofone anti- N-VA-partij te pas en te onpas van de daken schreeuwde dat regeren met de N-VA vrijwel onmogelijk zou zijn, gezien haar verzuchtingen, ook als ze die in een 'verborgen agenda verstopte', en dat trouwens voor een francofone partij als de MR, "deontologisch onaanvaardbaar" zou zijn. Die partij wil nu, als enige Franstalige partij, met 26% van de Waalse stemmen, een door N-VA gedomineerde, en door een Vlaamse Christen-democraat geleide federale regering vormen. Een regering waar zij, met 9.6% van, de federale stemmen DE helft van de ministers zal leveren...Kafka ten top!
 

 

©RVP-2014